PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe

PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe

kierownik projektu na PW: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.02.2021-31.01.2025

przyznane środki na realizację projektu: 19 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 251 986 Euro

WUT_ 4D analysis of human movement

Projekt na PW realizują grupy optyczne i fotoniczne z Wydz. Mechatroniki (Inst. Mikromechaniki i Fotoniki)  i Elektroniki i Technik Informacyjnych (Inst. Mikroelektroniki i Optoelektroniki) oraz Wydziału Fizyki,  które od wielu lat współpracują z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Europie i na świecie na rzecz propagowania rozwiązań fotonicznych i ich komercjalizacji.

 

PhotonHub Europe ma na celu pomoc europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom stać się przedsiębiorstwami cyfrowymi dzięki szybkiemu i przemyślanemu wdrożeniu technologii fotonicznych, 

WUT_Optical_Diffraction_Tomography

jednocześnie tworząc ponad 1000 nowych, wysokospecjalizowanych miejsc pracy, niemalże 1 mld euro nowych przychodów i typu venture capital do końca roku 2025.

PhotonHub tworzy jedno centrum innowacji, które łączy liderów technologii fotonicznych, laboratoria, wiedzę i doświadczenie - 53 najlepszych centrów kompetencji w całej Europie, tworząc kompleksowe rozwiązanie z otwartym dostępem dla każdej firmy z europejskiej, która chciałaby wprowadzać innowacje oparte na fotonice.

WUT_Optical_Fibers_3

PhotonHub zapewni europejskim firmom, tym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności spoza branży fotonicznej, oraz spółkom o średniej kapitalizacji, które są pierwszymi użytkownikami i/lub wczesnymi użytkownikami fotoniki, otwarty dostęp i wsparcie biznesowe za pośrednictwem biura PhotonHub w Brukseli. W zakresie szerokiej gamy usług PhotonHub znajdują się:

  • Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji z zakresu fotoniki. Wsparcie szkoleniowe i podnoszenie kwalifikacji z zakresu fotoniki pracowników firm obejmuje zagadnienia dotyczące technologii, przewodników tematycznych opartych na wykładach oraz praktycznych szkoleń laboratoryjnych i programów „Train-the-Trainer” w 40 centrach demonstracyjnych i 10 centrach doświadczeń w całej Europie. Wszystkie centra są koordynowane w celu zapewnienia spójnych standardów doskonałości w ramach Europejskiej Akademii Innowacji Fotoniki PhotonHub.
  • Wsparcie innowacji „Przetestuj przed inwestycją”. Wsparcie innowacji „przetestuj przed inwestycją” zapewni transfer fachowej wiedzy i sprzęt niezbędny do projektowania, prototypowania, eksperymentowania oraz produkcji pilotażowej. Wszystko uzupełnione o wskazówki ekspertów, płynnie połączone z kompletnym łańcuchem przemysłowym w Europie. Jest to możliwe dzięki czołowym europejskim ośrodkom badawczym z ich innowacyjnymi obiektami oferującymi najszerszy możliwy zakres technologii fotonicznych obejmujących działania od koncepcji, przez produkt na wczesnym etapie rozwoju aż po wprowadzenie go na rynek.
  • Wsparcie w pozyskiwaniu inwestycji. PhotonHub pomaga przedsiębiorstwom wprowadzającym innowacje z dziedziny fotoniki w znalezieniu inwestorów z różnych źródeł, w tym kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital), prywatnych i/lub publicznych źródeł, aby zwiększyć ich możliwości w zakresie szybszego wprowadzania na rynek nowych produktów fotonicznych i „korzystających z fotoniki”.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum 53 ośrodków naukowo-badawczych i biznesowych koordynowane przez VUB - Vrije Universiteit Brussel.