Decyzje Dziekana Mechatroniki

2022

 • 1/2022 - 27/01/2022 w sprawie przekazania obowiązków na czas urlopu - link
 • 2/2022 - 28/01/2022 w sprawie przeglądu i aktualizacji zakresu obowiązków pracowników Wydziału Mechatroniki niebędących nauczycielami akademickimi - link
 • 3/2022 - 14/03/2022 w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej ds. opracowania strategii rozwoju Wydziału Mechatroniki - link
 • 4/2022 - 05/04/2022 w sprawie powołania Komisji ds. oceny ryzyka zawodowego w celu zaktualizowania Kart Ocen Ryzyka Zawodowego pracowników Wydziału Mechatroniki - link
 • 5/2022 - 11/04/2022 w sprawie powołania Komisji Dziekańskiej ds. nostryfikacji dyplomu - link
 • 6/2022 - 24/05/2022 w sprawie przekazania obowiązków w czasie nieobecności - link
 • 7/2022 - 24/05/2022 w sprawie godzin dziekańskich - link
 • 8/2022 - 09/06/2022 w sprawie powołania komisji nostryfikacji dyplomu - link
 • 9/2022 - 13/06/2022 w sprawie przekazania obowiązków Dyrektora Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej w okresie nieobecności - link

2021

 • 28/06/2021 w sprawie przekazania obowiązków Dyrektora IMiIB na czas urlopu - link
 • 02/07/2021 w sprawie przekazania obowiązków w okresie nieobecności - link

2020

 • 8/10/2020 w sprawie kryteriów tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów dla najlepszych doktorantów na Wydziale Mechatroniki w r. ak. 2020/2021 - link
 • 8/10/2020 w sprawie ustalenia kryteriów tworzenia list rankingowych oraz okresu, na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce - link
 • 12/10/2020 w sprawie funkcjonowania Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii - link
 • 12/10/2020 w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych na Wydziale Mechatroniki - link
 • 29/10/2020 w sprawie przedłużenia trybu zdalnego dla zajęć prowadzonych na Wydziale Mechatroniki - link
 • 05/11/2020 w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji Bibliotecznej - link
 • 10/11/2020 w sprawie dalszego przedłużenia trybu zdalnego dla zajęć prowadzonych na Wydziale Mechatroniki - link
 • 23/11/2020 w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji ds. Odznaczeń - link