Zarządzenia Dziekana Mechatroniki

2022

 • 1/2022 w sprawie utworzenia na Wydziale Mechatroniki PW komórki organizacyjnej - Lokalny Ośrodek Projektowy Południe, zwany dalej „LOP Południe" - link
 • 2/2022 w sprawie zaopiniowania minimalnych wymogów rejestracyjnych na kolejny etap studiów w roku akademickim 2022/23 dla studentów studiów stacjonarnych oraz dla studentów studiów niestacjonarnych OKNO Wydziału Mechatroniki PW - link

2021

 • 1/2021 w sprawie w sprawie zaopiniowania wymogów rejestracyjnych na kolejny etap studiów w roku akademickim 2021/22 dla studentów studiów niestacjonarnych OKNO - link
 • 2/2021 w sprawie zaopiniowania minimalnych wymogów rejestracyjnych na kolejny etap studiów w roku akademickim 2021/22 dla studentów Wydziału Mechatroniki PW - link
 • 3/2021 w sprawie zaopiniowania minimalnych wymogów rejestracyjnych na kolejny etap studiów w roku akademickim 2021/22 dla studentów studiów niestacjonarnych OKNO Wydziału Mechatroniki - link
 • 4/2021 w sprawie organizacji parkingu prowadzonego przez Wydział Mechatroniki - link, Załączniki - link
 • 5/2021 w sprawie zasad realizacji zamówień publicznych na Wydziale Mechatroniki PW - link, Załączniki - link
 • 6/2021 w sprawie nowelizacji procedur P07 Dyplomowanie oraz P0S Zasady studiowania w systemie tutorskim Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia - link, Załączniki - link

2020

 • 2/2020 w sprawie wnioskowania o realizację zamówień publicznych - link
 • 3/2020 w sprawie wzoru wniosku o realizację zamówień publicznych - link
 • 4/2020 w sprawie zasad realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29.01.2004 r. PZP na pod. art. 4 - link
 • 5/2020 w sprawie zasad realizacji zamówień, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PZP na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy - link
 • 6/2020 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów cywilnych z osobami fizycznymi - link, Załączniki - link
 • 7/2020 w sprawie sposobu archiwizacji dokumentacji zamówień publicznych - link
 • 8/2020 w sprawie szczegółowych zasad rejestracji na kolejne etapy studiów w roku akademickim 2020/2021 - link