Zarządzenia Rektora

2021

  • 1/2021 komunikat Rektora z dnia 1 lipca 2021 r. w związku ze zmniejszeniem się zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19 - link
  • 2 /2021 komunikat Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 września 2021 r. w związku ze zbliżającym się początkiem roku akademickiego 2021/2022 - link
  • 6/2021 zarządzenie Rektora z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. -  link

2020

  • 100/2020 zarządzenie Rektora z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w procesie kształcenia na odległość - link
  • 120/2020 zarządzenie Rektora z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wzywania, powiadamiania oraz przebywania na terenie Politechniki Warszawskiej służb państwowych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego - link