Zdobądź indeks!

Zdobądź indeks!

Mamy przyjemność ogłosić kolejna edycję Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników i Automatyków.

Na podstawie uchwały 283/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach:

  • Automatyka i Robotyka Stosowana (Wydział Elektryczny PW),
  • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Wydział Mechatroniki PW),
  • Mechatronika (Wydział Mechatroniki PW).

Ramowy harmonogram Konkursu

  • 3 czerwca 2022: Przeprowadzenie etapu testowego Konkursu w trybie zdalnym.
    adres formularza testowego: https://tiny.pl/96j94
  • 9 czerwca 2022: Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Finału.
  • 21 czerwca 2022: Etap finałowy na Wydziale Mechatroniki, ogłoszenie wyników Konkursu, uroczystość rozdania nagród.

Szczegółowe założenia i informacje dostępne są w treści Regulaminu.

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych (link)

Formularz zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej (link)

Foto: freepik.com