Aktualności

Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022 - mamy nagrody!

Polska Sekcja IEEE, GovTech Polska oraz 4 Science Institute działając wspólnie w celu umocnienia współpracy środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw, wspierania wyższej edukacji i promowania najlepszych absolwentów wyższych szkół technicznych, pragną poinformować, że w ramach Konkursu Engineer 4 Science 2022, jury wyłoniło najlepszą Pracę Dyplomową: Development of algorithm for cloud of point's segmentation based on orientation similarity autorstwa: inż. Michała Kossakowskiego zrealizowana pod opieką prof. dr hab. inż. Roberta Sitnika.

Miniaturowy aparat EKG

Jest o wiele mniejszy od swoich szpitalnych odpowiedników, a jakościowo śmiało może z nimi konkurować. To miniaturowy aparat do EKG, stworzony przez naukowca z PW oraz dwóch lekarzy.

Mechatronika w programie Polska Metrologia

2 955 000 zł - tyle dokładnie wyniesie kwota przeznaczona dla PW w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Warunkiem otrzymania finansowania była pozytywna opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz potwierdzona współpraca przy wdrażaniu badań naukowych i prac rozwojowych. W efekcie przeprowadzonego konkursu przyznano ją na realizację czterech projektów badawczo-rozwojowych, pochodzących z dwóch z wydziałów Politechniki Warszawskiej: Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki.

Trwa nabór zespołów do udziału w procesie coachingowym

Dział Wsparcia Edukacji PW CZIiTT przypomina o trwającym do 31 lipca 2022 naborze zespołów do udziału w procesie coachingowym (zespołowym dla członków wybranego zespołu i indywidualnym dla lidera/kierownika zespołu) realizowanym w ramach zadania 25 "Nowoczesne zarządzanie uczelnią" projektu „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”.

Trwa ostatni nabór wniosków w zakresie finansowania studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń

Dział Wsparcia Edukacji PW CZIiTT przypomina o trwającym do 31 lipca 2022 naborze wniosków w konkursie na udzielenie finansowania studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów specjalistycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej. To już ostatnia szansa na skorzystanie z tego rodzaju wsparcia w ramach zadania 25. "Nowoczesne zarządzanie uczelnią" projektu „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych

Zapraszamy po aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych na stronę COP: www.cop.pw.edu.pl. Na stronie dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania. 

Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia – wszystkie kierunki

Przejmowanie dokumentów odbywać  się będzie w dniach:

12.07. 2022 do 15.07.2022 w godz. 9:00-15:00

Sala 119 Gmach Wydziału Mechatroniki PW

 ul. św. Andrzeja Boboli 8

Rejestracja – wrzesień 2022 r. Studia I stopnia oraz studia II stopnia

Harmonogram postępowania rejestracyjnego na Wydziale Mechatroniki

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od sem. zimowego roku akademickiego 2022/2023

W semestrze zimowym przeprowadzona będzie rekrutacja na następujące kierunki studiów:

  • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa (wg. systemu tutorskiego - bez specjalności);
  • Mechatronika (wg. systemu tutorskiego - bez specjalności);
  • Inżynieria biomedyczna (wg. systemu tutorskiego - bez specjalności);
  • Mechatronics – studia prowadzone w języku angielskim (rekrutacja dla obywateli polskich) (specjalność: Mechatronic Devices and Systems).

Międzynarodowy konkurs Falling Walls Lab!

Uczestnicy, którzy zarejestrują się do konkursu do 30 czerwca 2022 r., otrzymają zaproszenie na szkolenie online z zakresu budowania wizerunku i wystąpień publicznych oraz książkę pt. „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców” wydaną przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Otateczny termin zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2022 r.

Indeksy zdobyte!

03.06.22 odbył się finałowy etap Konkursu Mechatroniki Automatyki i Robotyki PW. Udział wzięło w nim 22 uczniów szkół średnich. Wyłoniono 10 laureatów konkursu: 9 uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 w Warszawie oraz 1 uczeń z I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Laureatom serdecznie gratulujemy uzyskania indeksu naszego Wydziału!

Kolejne nagrody dla naszego Wydziału!

Rok akademicki 2021/2022 – trudny, trwający najpierw w cieniu pandemii, a potem – wojny w Ukrainie, z pewnością przejdzie do historii jako jedno z największych wyzwań dla polskich szkół wyższych. Dziś możemy powiedzieć, że mu sprostały. A zatem: Vivat Academia, vivant professores!

Droniada 25-30.06.2022 r. Lotnisko Katowice – Muchowiec

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 9. Konkursu Technologicznego Droniada zapraszamy do obserwacji przebiegu zawodów. Przedsięwzięcie jest częścią World Urban Forum ONZ, które po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. W związku z tym Finał Droniady zostanie zorganizowany w formie pokazów pod hasłem „Miasta trzech wymiarów” już w tę środę 29 czerwca. To pokazy dronowe, które mają ułatwić akceptację społeczną dla latających robotów w miastach w różnych zastosowaniach od pozyskiwania danych na potrzeby ochrony środowiska poprzez detekcję zmian z wykorzystaniem AI, aż po transport dronowy.

NCN SONATA – konkurs na stanowisko post-doc rozstrzygnięty

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłosił nabór kandydatów na stanowisko post-doc do projektu NCN SONATA pt. “[GaboScope] Numerycznie zaawansowana bezsoczewkowa mikroskopia Gabora do szybkiego bez-znacznikowego obrazowania dynamicznych żywych komórek w dużych objętościach pomiarowych”. Komisja konkursowa oceniła wszystkie zgłoszenia i po obradach wyłoniła zwyciężczynię - Dr Angika Bulbul. Wszystkim aplikującym serdecznie dziękujemy za przesłanie zgłoszeń. Dr hab. inż. Maciej Trusiak, Kierownik projektu

Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

W tym roku jury Konkursu Engineer 4 Science 2022 uhonorowało 3 przedstawicieli naszego Wydziału: inż. Michała Kossakowskiego, inż. Jakuba Gawrona oraz inż. Michała Krzynówka. Wszystkim Laureatom oraz ich Promotorom serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy wszystkich na galę wręczenia nagród w październiku 2022!

Przemysł kolejowy napędzany innowacjami

8 czerwca 2022 r. w godz. 10:30-14:00 w sali multimedialnej Wydziału SiMR odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firm działających w przemyśle kolejowym: Faiveley Transport Polska, Siemens Mobility, Transportation Poland. Przedstawione zostaną m.in. innowacje i nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w kolejnictwie, trendy rynkowe, przykłady działalności B+R+I w przemyśle kolejowym oraz wskazówki dla osób chcących podjąć pracę w przemyśle kolejowym. Uczestnicy spotkania będą mogli wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Program spotkania

Ogłoszenie wyników konkursu

Instytut Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki ogłosił nabór kandydatów na stanowiska:

  • adiunkta badawczego do projektu NAWA Polskie Powroty: Advanced control of cyber-physical systems - Application to automotive systems and robotics. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę: dr Rabiah Badar. 
  • asystenta badawczego (1/2 etatu – 3 osoby) do projektu NAWA Polskie Powroty: Advanced control of cyber-physical systems - Application to automotive systems and robotics. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców: mgr inż. Paweł Kluk, mgr inż. Piotr Kotuszewski, mgr Ali Soltani Sharif Abadi. 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową AGRO

Z przyjemnością informujemy, że BNP Paribas Bank Polska S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego ASAP organizuje 4. edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat związany z sektorem rolno-spożywczym. Do Konkursu zgłaszane mogą być prace: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, których obrona odbyła się w 2021 lub 2022 r. Problematyka prac musi być związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno–spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

Największe święto Kobiet w Tech & IT

Mamy wejściówki na Perspektywy Women in Tech Summit 2022 czyli międzynarodowe spotkanie kobiet nauki, biznesu i technologii, które podzielą się z nami swoim historiami, dorobkiem naukowym i wizjami przyszłości technologicznej świata. Zapraszamy 7-8 czerwca 2022 do Warsaw Expo XXI oraz online na dwa dni pełne wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła ponad 8300 uczestników ze 103 krajów.

Pierwsze „zdjęcie” czarnej dziury w centrum naszej galaktyki

Naukowcy podejrzewali to od dawna, ale brakowało bezpośredniego potwierdzenia. Teraz mamy już pewność – w centrum Drogi Mlecznej znajduje się supermasywna czarna dziura. Dowodem jest obraz zaprezentowany przez uczestników projektu Teleskop Horyzontu Zdarzeń. Wkład w to wyjątkowe odkrycie ma dr inż. Maciej Wielgus z Max Planck Institute for Radioastronomy w Bonn, absolwent naszego Wydziału.