Projekty

Projekty trwające:

I

img3

tytuł projektu: [REVEAL] Mikroskopia neuronalna do badania zachowań komórek i manipulacji nimi

kierownik projektu: dr inż. Wojciech Krauze

okres realizacji zadania: 01.01.2020-31.12.2024

przyznane środki na realizację zadania: 5 984 600 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 496 875 Euro

www

 

II

Photonhub®-Horizontal-RGB

tytuł projektu: PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.02.2021-31.01.2025

przyznane środki na realizację projektu: 19 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 251 986 Euro

www

 

III

tytuł projektu: [PHAICELL] Koherentna mikroskopia z ilościowym kontrastem fazowym: powrót do podstaw i zaproponowanie nowej techniki numerycznej rekonstrukcji z zastosowaniem do zaawansowanego obrazowania biomedycznego bez znaczników

kierownik projektu: dr inż. Maciej Trusiak

okres realizacji zadania:  19.01.2021- 18.01.2025

przyznane środki na realizację zadania: 1 999 200 zł

 

IV

tytuł projektu: [inPHASE] Algorytmy wnioskujące do ilościowego obrazowania fazowego opartego o analizę obrazów prążkowych

kierownik projektu: mgr inż. Maria Cywińska

okres realizacji zadania: 4.01.2022-3.01.2024

przyznane środki na realizację zadania: 139 568 pln

 

V

logo-GUM

tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar

kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni

okres realizacji zadania: 30.06.2022- 30.06.2024 (24 miesiące)

przyznane środki na realizację zadania: 572 00 PLN

 

VI

tytuł projektu: Mikroskopia fazowa z wykorzystaniem ciekłokrystalicznych siatek dyfrakcyjnych i kamery polaryzacyjnej

kierownik projektu: dr inż. Piotr Zdańkowski

okres realizacji zadania: 23.11.2022- 22.11.2023 (12 miesięcy)

przyznane środki na realizację zadania: 49 995 PLN

  

VII

tytuł projektu: Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych

kierownik projektu ze strony PW: dr inż. Tomasz Kowaluk

okres realizacji: 07.2022-06.2024

przyznane środki na realizację zadań: 999 900 PLN

przyznane środki na realizację zadań na PW: 199 980 PLN

 

VIII

tytuł projektu: Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni

kierownik projektu ze strony PW: dr inż. Tomasz Kowaluk

okres realizacji: 07.2022-06.2024

przyznane środki na realizację zadań: 999 900 PLN

przyznane środki na realizację zadań na PW: 208 560 PLN

 

IX

Polska Metrologia_logo

tytuł projektu: Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

osoba odpowiedzialna za realizacje projektu w PW: dr hab. inż. Piotr Tulik

okres realizacji: 12 lipca 2022 – 11 lipca 2024 (24 miesiące)

przyznane środki na realizację projektu: 846 100,00 zł

przyznane środki na realizację zadań na PW: 258 742,00 zł

  

 

Projekty zrealizowane:

I                                                                            

tytuł projektu: System akwizycji danych oraz rozwiązań przedusterkowych obiektów infrastruktury środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem segmentu wodociągów i kanalizacji wraz z hierarchicznym systemem kontrolno-pomiarowym, spełniającym trudne wymagania środowiskowe

kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Syfert

okres realizacji zadania: 01.12.2019- 31.08.2021

przyznane środki na realizację zadania: 3 297 434,65 zł

 

II

tytuł projektu: Research on color holographic display and direct hologram acquisition

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki

okres realizacji zadania: 01.11.2013-30.04.2021

przyznane środki na realizację zadania: 1 500 000 zł

 

III

tytuł projektu: Prace o charakterze naukowo-badawczym w ramach projektu „Mnemosis – mobilna technologia do akwizycji ruchu i tekstury w 4K”

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut

okres realizacji zadania: 27.12.2019- 27.12.2021

przyznane środki na realizację zadania: 991 872 zł

 

IV

tytuł projektu: Zastosowanie metod elektroniki drukowanej w wytwarzaniu bezkrzemowych ogniw fotowoltanicznych

kierownik projektu: prof. dr hab. Inż. Małgorzata Jakubowska

okres realizacji zadania: 10.10.2019-31.05.2021

przyznane środki na realizację zadania: 2 552 250 zł

 

V

tytuł projektu: Neuro-Phase - Metody ilościowego (3D/4D) obrazowania fazy w neuronauce na poziomie komórkowych / 3D/4D quantitative phase imaging for neuroscience at cellular level

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.08.2018-31.07.2021

przyznane środki na realizację zadania: 377 856 zł

 

VI

LOGO_ACTPHAST_4.0_RGB

tytuł projektu: ACTPHAST 4.0 - Centrum dostępu do innowacyjnych rozwiązań fotonicznych i wspomagania technologicznego 4.0 / Access center for photonics innovation solutions and technology support 4.0

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.11.2017-31.10.2021

przyznane środki na realizację projektu: 10 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 321 215 Euro

www

 

VII

tytuł projektu: Przyspieszenie fotonicznej innowacji dle SMEs: inkubator z kompleksową obsługą (premia na Horyzoncie ACTPHAST 4.0)

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 21.12.2018-31.10.2021

przyznane środki na realizację zadania: 275 872 zł

 

VIII

tytuł projektu: „Opracowanie systemu autonomicznej nawigacji dla pojazdu AOS - Autonomiczny Opryskiwacz Sadowy”

kierownik projektu: dr inż. Maciej Przybylski

okres realizacji zadania: 01.07.2020-08.09.2021

przyznane środki na realizację zadania: 398 840 zł

 

IX

tytuł projektu: Numerycznie zaawansowana demodulacja fazy i amplitudy na potrzeby interferencyjnej mikroskopii optycznej z elementami tomografii

kierownik projektu: dr inż. Maciej Trusiak (19.01.2018-18.01.2021 - przedłużenie projektu do 18.07.2021)

okres realizacji zadania: 19.01.2018- 18.01.2021 (przedłużenie do 18.07.2021)

przyznane środki na realizację zadania: 1 265 602 zł

 

X

tytuł projektu: Uwipom2 Ultra-Efficient Wireless Powered Microrobotic Joint For Health Applications Nr  857654

kierownik projektu: dr inż. Marcin Michałowski

okres realizacji zadania: 01.10.2020-30.09.2022

przyznane środki na realizację zadania: 13 075 813 zł

 

XI

BIOPTO_logo

tytuł projektu: TEAM TECH BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań biomedycznych - (rozszerzenie projektu na drodze konkursu o 24 mce) i zwiększenie jego finansowania związane z wprowadzeniem nowego zadania w projekcie realizowanym we współpracy z liderem zepołu projektu FreezEye / Project extension - Appendix

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.11.2019-30.04.2022

przyznane środki na realizację zadania: 1 999 630 zł

 

XII

tytuł projektu: Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe symulator Inspekcji Transportu Drogowego

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

okres realizacji zadania: 20.12.2019-19.12.2022

przyznane środki na realizację zadania: 8 923 726 zł

 

XIII

ncn_ncbir

tytuł projektu: Opracowanie zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowane przetwarzanie informacji zgromadzonych w kryminalistycznych biometrycznych bazach danych w celu zwalczania przestępstw lub identyfikacji osób, DOB-BIO10/09/01/2019,

kierownik projektu: dr inż. Sławomir Paśko

okres realizacji zadania: 25.11.2019-24.11.2022

przyznane środki na realizację zadania: 9 684 883 zł

www

 

XIV

ACTPHAST_4R_logo

tytuł projektu: ACTPHAST 4R - Przyspieszenie wdrażania fotoniki przez centrum dostępu do zaawansowanych technologii dla naukowców / Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for Researchers

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.01.2019-31.12.2022

przyznane środki na realizację projektu: 8 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 230.037 Euro

XV

Change

tytuł projektu: Cultural Heritage Analysis for New GEnerations — CHANGE

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

okres realizacji zadania: 01.04.2019- 31.03.2023

przyznane środki na realizację zadania: 4 068 821.16 Euro

www

 

XVI

tytuł projektu: Analiza dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń - działanie wspierające projekt europejski CHANGE

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

okres realizacji zadania: 01.04.2019-31.03.2023

przyznane środki na realizację zadania: 390 462 zł

www

 

XVII

tytuł projektu: System blisko ocznej projekcji holograficznej

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki

okres realizacji zadania: 11.07.2019-10.07.2023

przyznane środki na realizację zadania: 1 608 400 zł