Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie modelowania i optymalizacji mechatronicznych urządzeń precyzyjnych, inteligentnych elektromechanicznych podzespołów napędowych małej mocy, zespołów pozycjonujących, wybranych zagadnień mechaniki i mikromechaniki, właściwości mechanicznych i trybologicznych materiałów  w mikro- i nanoskali, badań miniaturowych węzłów tarcia, modelowania mikro- i nanodynamiki obiektów drgających, optycznych metod badań i kontroli obiektów w skali od nano do makro, budowy i badania aparatury optycznej i fotonicznej, technik obrazowania optycznego oraz metod przetwarzania danych 2D/3D/4D.

Kształcenie prowadzone przez pracowników Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki obejmuje przedmioty podstawowe, oferowane dla wszystkich studentów Wydziału Mechatroniki (mechanika, wytrzymałość materiałów, konstrukcja urządzeń precyzyjnych, grafika inżynierska, optomechatronika) oraz szeroką gamę przedmiotów obieralnych. Pod opieką Instytutu prowadzone są specjalności Mikromechanika i Inżynieria fotoniczna na kierunku Mechatronika oraz Photonics Engineering na kierunku Mechatronics.

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmuje projekty badawcze i wdrożeniowe prowadzone z jednostkami naukowymi (uczelnie, instytuty naukowe), sektorem gospodarczym (prace B+R dla firm), społecznym (współpraca z muzeami, instytutami NID i NIMOZ) i służbami państwowymi (Policja, GUM). Instytut prowadzi liczne granty badawcze we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Struktura Instytutu:

  • Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych
  • Zakład Inżynierii Fotonicznej
  • Zakład Mechaniki Stosowanej
  • Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej