Oferta Wydziału Mechatroniki

koła

Czym się zajmujemy?

Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w 1969 roku w Japonii i oznaczało mniej więcej tyle co zelektryfikowany mechanizm. Dziś Mechatronikę można określić jako dziedzinę inżynierii, która stanowi połączenie mechaniki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Służy projektowaniu i integracji nowoczesnych urządzeń czy procesów produkcyjnych. Mechatronika jest uznawana za jedną z kluczowych dziedzin trwającej obecnie rewolucji 4.0, czyli wzajemnego wykorzystywania automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych oraz technik wytwórczych.

Oferta dydaktyczna

Wydział Mechatroniki oferuje możliwość studiowania na studiach: 

  • I stopnia – zakończone dyplomem inżyniera
  • II stopnia – zakończone dyplomem magistra inżyniera
  • III stopnia – w ramach szkół doktorskich PW
  • podyplomowych – możliwość podwyższenia swoich kwalifikacji.

Wyróżnienia i nagrody

Politechnika Warszawska jest wiodącą jednostką dydaktyczną w Polsce. Jakość kształcenia potwierdzana jest rokrocznie w licznych rankingach i przyznawanych nagrodach. Kierunki kształcenia na Wydziale Mechatroniki zdobywają liczne wyróżnienia i znajdują się w czołówkach renomowanych rankingów. Nasi studenci i absolwenci mogą poszczycić się wieloma wygranymi konkursami i zdobytymi nagrodami.

Kariera

Absolwenci Wydziału Mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu gałęziach przemysłu i nauki jak również zakładają własne firmy i prowadzą działalność gospodarczą. 

Stypendia, kwaterunek, wsparcie

Studenci i studentki Wydziału Mechatroniki mogą ubiegać się o różnego typu stypendia, możliwości kwaterunku w Domach Akademickich czy korzystać z programów wspierających kariery kobiet w dziedzinach technicznych. Politechnika Warszawska zapewnia również mechanizmy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Historia

Wydział Mechatroniki sięga historią do 1962 roku (czyli na 7 lat przed wprowadzeniem słowa mechatronika!), kiedy to Oddział Mechaniki Precyzyjnej przy Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej stał się Wydziałem Mechaniki Precyzyjnej łączącym dziedziny mechaniki precyzyjnej i elektroniki. Rozwój Wydziału, ukierunkowany na wzmacnianie interdyscyplinarności, doprowadził do decyzji o zmianie nazwy na Wydział Mechatroniki w roku akademickim 1995/96.