Programy studiów

Kierunek Mechatronika

studia I stopnia

stacjonarne

w języku polskim 

w języku angielskim

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu. 

studia II stopnia

stacjonarne

w języku polskim 

Ramowy program studiów tutorskich, realizowanych na II stopniu, obejmuje przedmioty: obowiązkowe ogólne, obieralne humanistyczne, obowiązkowe kierunku i indywidualnego programu studiów.

Szczegółowy opis sylabusów dla Kierunku Mechatronika znajduje się w katalogu Karta Przedmiotu a katalog przedmiotów indywidualnego toku studiów znajduje się  na podstronie poświęconej studiom tutorskim.

w języku angielskim

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 

studia I stopnia

stacjonarne

niestacjonarne - OKNO

studia II stopnia

stacjonarne

Ramowy program studiów tutorskich, realizowanych na II stopniu, obejmuje przedmioty: obowiązkowe ogólne, obieralne humanistyczne, obowiązkowe kierunku i indywidualnego programu studiów.

niestacjonarne - OKNO

  

Kierunek Inżynieria Biomedyczna

studia I stopnia

stacjonarne

  • Efekty uczenia
  • Program studiów dla specjalności Aparatura Medyczna

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

studia II stopnia

stacjonarne

  • Efekty uczenia: 1 i 2
  • Program studiów dla specjalności Aparatura Medyczna

Szczegółowy opis sylabusów znajdziesz tu.

Ramowy program studiów tutorskich, realizowanych na II stopniu, obejmuje przedmioty: obowiązkowe ogólne, obieralne humanistyczne, obowiązkowe kierunku i specjalistyczne obieralne.

Szczegółowy opis sylabusów dla Kierunku Inżynieria Biomedyczna znajduje się w katalogu Karta Przedmiotu.

Szczegółowe informacje programach i efektach dla języków są na stronie Karty przedmiotów  Studium Języków Obcych