Rekrutacja na studia magisterskie

Spotkanie informacyjne w sprawie studiów drugiego stopnia - tutorskich, na Wydziale Mechatroniki, w semestrze letnim 2024 odbędzie się w niedzielę 18 lutego 2024 r, w godzinach od 18 do 19. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym - link do spotkania.

Informacje dotyczące aktualnej rekrutacji: 

Rekrutacja na studia II stopnia już tuż tuż. Zaczynamy 9 I 2024 r.

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. letniego roku akademickiego 2023/2024.

Studia II stopnia (oferta) są studiami uzupełniającymi, dla osób, które posiadają już co najmniej dyplom inżyniera kierunku technicznego. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Trwają:

  •  3 semestry - kierunki: Mechatronika oraz Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
  • 4 semestry (kierunek Inżynieria Biomedyczna).

Na wszystkich naszych kierunkach studia realizowane są w systemie tutorskim.

  

Rekrutacja na studia stacjonarne polskojęzyczne 

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch terminach 

  • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim (w lutym), prowadzona jest na przełomie stycznia i lutego 
  • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku) prowadzona jest w sierpniu 

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

Więcej o zasadach rekrutacji w ramach PW na stronie

 

Rekrutacja-do-Szkoly-Doktorskiej-PW-na-semestr-letni-2022-2023_article_pagewidth

Rekrutacja na studia stacjonarne anglojęzyczne 

Rekrutacja na studia odbywa się w jednym terminie 

  • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku) prowadzona jest w sierpniu 

Informacje o warunkach rekrutacji i studiów dostępne są na stronach Uczelni: 

https://www.students.pw.edu.pl/ 

https://www.cwm.pw.edu.pl/en