Jednostki współpracujące

Wydział Mechatroniki współpracuje aktualnie z następującymi szkołami średnimi:

Współpraca obejmuje uczestnictwo Wydziału w procesie dydaktycznym przez udostępnianie pracowni uczniom szkoły oraz prowadzenie zajęć z uczniami przez nauczycieli akademickich. Uczniowie mają dostęp do zasobów bibliotecznych Wydziału w tym elektronicznych (on-line). 

Wydział Mechatroniki zaprasza szkoły średnie do podjęcia współpracy w opisanym powyżej zakresie.