Praktyki, staże, oferty pracy

Aktualne informacje dotyczące praktyk studenckich zamieszczono na platformie Sharepoint.

Pracodawców zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Pełnomocnikiem ds. Praktyk: dr inż. Jakubem Wierciakiem (jakub.wierciak@pw.edu.pl).