Opisy projektów

Cultural Heritage Analysis for New GEnerations — CHANGE

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

okres realizacji zadania: 01.04.2019- 31.03.2023

przyznane środki na realizację zadania: EUR 4 068 821.16

[PHAICELL] Koherentna mikroskopia z ilościowym kontrastem fazowym: powrót do podstaw i zaproponowanie nowej techniki numerycznej rekonstrukcji z zastosowaniem do zaawansowanego obrazowania biomedycznego bez znaczników

kierownik projektu: dr inż. Maciej Trusiak

okres realizacji zadania: 19.01.2021- 18.01.2025

przyznane środki na realizację zadania: 1 999 200 PLN

Opracowanie zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowane przetwarzanie informacji zgromadzonych w kryminalistycznych biometrycznych bazach danych w celu zwalczania przestępstw lub identyfikacji osób

kierownik projektu: dr inż. Sławomir Paśko

okres realizacji zadania: 25 listopada 2019 - 24 listopada 2022

przyznane środki na realizację zadania: 9 684 883,00 PLN

ACTPHAST 4.0 – Centrum dostępu do innowacyjnych rozwiązań fotonicznych i wspomagania technologicznego 4.0/ Access Center for Photonics Innovation Solutions and Technology Suport 4.0

kierownik projektu na PW: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.11.2017-31.10.2021

przyznane środki na realizację projektu: 10 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 321 215 Euro

ACTPHAST 4R - Przyspieszenie wdrażania fotoniki przez centrum dostępu do zaawansowanych technologii dla naukowców / Accelerating Photonics Deployment via one Stop Shop Advanced Technology Access for Researchers

kierownik projektu na PW: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.01.2019-31.12.2022

przyznane środki na realizację projektu: 8 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 230.037 Euro

PhotonHub Europe - One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for a Digital Europe

kierownik projektu na PW: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.02.2021-31.01.2025

przyznane środki na realizację projektu: 19 000 000 Euro

przyznane środki na realizację zadań na PW: 251 986 Euro

[REVEAL] Mikroskopia neuronalna do badania zachowań komórek i manipulacji nimi

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

okres realizacji zadania: 01.01.2021-31.12.2024

przyznane środki na realizację zadania: 5 984 600 EUR

przyznane środki na realizację zadań na PW: 496 875 EUR

strona internetowa projektu: http://reveal-h2020.eu/

Prace o charakterze naukowo-badawczym w ramach projektu „Mnemosis – mobilna technologia do akwizycji ruchu i tekstury w 4K”

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut

okres realizacji zadania: 27.12.2019- 27.12.2021

przyznane środki na realizację zadania na PW991 872 zł

[inPHASE] Algorytmy wnioskujące do ilościowego obrazowania fazowego opartego o analizę obrazów prążkowych

kierownik projektu: mgr inż. Maria Cywińska

okres realizacji zadania: 4.01.2022-3.01.2024

przyznane środki na realizację zadania: 139 568 pln

Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar

kierownik projektu: dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni

okres realizacji zadania: 30.06.2022- 30.06.2024 (24 miesiące)

przyznane środki na realizację zadania: 572 00 PLN

Mikroskopia fazowa z wykorzystaniem ciekłokrystalicznych siatek dyfrakcyjnych i kamery polaryzacyjnej

kierownik projektu: dr inż. Piotr Zdańkowski

okres realizacji zadania: 23.11.2022- 22.11.2023 (12 miesięcy)

przyznane środki na realizację zadania: 49 995 PLN

"Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych” realizowany w ramach konkursu „Polska Metrologia"

Kierownik projektu ze strony PW: dr inż. Tomasz Kowaluk

Okres realizacji: 07.2022-06.2024

Przyznane środki na realizację zadań: 999 900 PLN

Przyznane środki na realizację zadań na PW: 199 980 PLN

„Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni” realizowany w ramach konkursu „Polska Metrologia”

Kierownik projektu ze strony PW: dr inż. Tomasz Kowaluk

Okres realizacji: 07.2022-06.2024

Przyznane środki na realizację zadań: 999 900 PLN

Przyznane środki na realizację zadań na PW: 208 560 PLN

Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

osoba odpowiedzialna za realizacje projektu w PW: dr hab. inż. Piotr Tulik

okres realizacji: 12 lipca 2022 – 11 lipca 2024 (24 miesiące)

przyznane środki na realizację projektu: 846 100,00 zł

przyznane środki na realizację zadań na PW: 258 742,00 zł