Cultural Heritage Analysis for New GEnerations — CHANGE

Cultural Heritage Analysis for New GEnerations — CHANGE

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

okres realizacji zadania: 01.04.2019- 31.03.2023

przyznane środki na realizację zadania: EUR 4 068 821.16

image001

Na Wydziale Mechatroniki od wielu lat rozwijane są metody analiz i badań obiektów dziedzictwa kulturowego metodami optycznymi rozpoczynając od pomiarów geometrii przez analizę defektów i uszkodzeń skończywszy na odkształceniach na powierzchni takich obiektów. Zespół z naszego Wydziału był jednym z inicjatorów inicjatywy projektowej CHANGE.

Projekt CHANGE (https://change-itn.eu) polega na prowadzeniu innowacyjnych prac badawczych w zakresie wspomagania dokumentacji i monitorowania stanu obiektów dziedzictwa kulturowego. Badania prowadzone są w formie 15 doktoratów prowadzonych w międzynarodowym zespole. Na Wydziale prowadzone są dwa doktoraty:

 • Athanasia Papanikolaou – „Portable multi modal device(s) for surface measurement/monitoring” – dotyczy opracowania nowatorskiego, przenośnego urządzenia do dokumentacji w kilku technikach pomiarowych jednocześnie,
 • Sunita Saha – “Analysis and visalization of multi modal image data in cultural heritage surfaces monitoring” – dotyczy opracowania nowych metod analizy zmian na powierzchni obiektów zabytkowych wspomagających proces monitorowania stanu tych obiektów.

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez Norwegian University of Science and Technology (Norwegia):

 • Warsaw University of Technology,
 • Center for research & restoration for French Museum - C2RMF at Louvre, Paris,
 • University Bourgogne Franche-Comte
 • University of Oslo
 • Cyprus University of Technology
 • University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland
  Tryb kamery
 • University of Amsterdam
 • Swiss National Museum

Dodatkowo projekt jest wspomagany przez organizacje partnerskie:

 • The National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo
 • Norsk Elektro Optikk AS
 • Museum of King Jan III's Palace at Wilanów, Warsaw
 • Academy of Fine Arts in Warsaw
 • Germolles Ducal Palace in Burgundy
 • 7Reasons Medien GmbH
 • Hexagon DEU01 GmbH
 • Rijksmuseum
 • Institut National du Patrimoine

W ramach realizacji prac projektowych chętnie widziana jest współpraca ze studentami i studentkami Wydziału. Tematyka projektu jest bardzo szeroka i umożliwia realizację prac w bardzo wielu kierunkach. Możliwe jest też prowadzenia prac dyplomowych z tej tematyki.

Spodziewanym efektem projektu jest opracowanie nowych metod badawczych i narzędzi je wspomagających pozwalających w codziennej pracy z zabytkami na bardziej obiektywne i oparte o wiedzy diagnozowanie ich stanu zachowania i jak najwcześniejsze wykrywanie potencjalnych zagrożeń.

W Europie działania związane z ochroną zabytków będą się rozwijały w sposób ciągły i nieprzerwany. Zespół z Wydziału posiada międzynarodową renomę w pracach z tego zakresu i mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się nowe projekty i wyzwania technologiczne z tego zakresu.