Prace o charakterze naukowo-badawczym w ramach projektu „Mnemosis – mobilna technologia do akwizycji ruchu i tekstury w 4K”

kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut

okres realizacji zadania: 27.12.2019- 27.12.2021

przyznane środki na realizację zadania na PW991 872 zł

Na Wydziale Mechatroniki od wielu lat rozwijane są metody skanowania 3D. W ostatniej dekadzie rozpoczęliśmy też prace badawcze w zakresie pomiarów 3D wykonywanych wiele razy na sekundę, z wielu kierunków jednocześnie. Głównym obiektem pomiarowym są osoby w ruchu.

Projekt Mnemosis jest wspólną inicjatywą firmy Stars Impresariat Filmowy S.A. oraz zespołu z Zakładu Technik Rzeczywistości Wirtualnej (ZTRW) polegającą na opracowaniu systemu do akwizycji ruchu postaci w złożonych scenach 3D z fotorealistyczną dokładnością.

Zespół z ZTRW odpowiedzialny jest za opracowanie multimodalnej metody pomiaru geometrii (XYZ) i tekstury (RGB) integrującej techniki z oświetleniem strukturalnym, „Structure from Motion” w wersji pasywnej i aktywnej oraz geometrii z otoczki. Aktualnie nie istnieje jedna metoda pomiarowa pozwalająca na dokładną rekonstrukcję geometrii i tekstury powierzchni obiektów zmiennych w czasie. Celem prac realizowanych w zespole ZTRW jest opracowanie czterech metod pomiaru oraz fuzji danych pozwalającej na wygenerowanie fotorealistycznego modelu w postaci chmury punktów 4D.

W ramach realizacji prac projektowych chętnie widziana jest współpraca ze studentami i studentkami Wydziału. Tematyka projektu jest bardzo szeroka i umożliwia realizację prac w bardzo wielu kierunkach. Możliwe jest też realizacja programów tutorskich oraz prowadzenia prac dyplomowych z tej tematyki.

Spodziewanym efektem projektu jest opracowanie nowego produktu pozwalającego na generowanie lepszych jakościowo i wizualnie animacji postaci oraz przyspieszenie i zautomatyzowanie procesu animacji postaci.

Pawel_3

Fot. Chmury punktów z pomiarów dynamicznych