Stypendia, kwaterunek, wsparcie

Stypendia, kwaterunek, wsparcie

Studenci i studentki Wydziału Mechatroniki mogą ubiegać się o różnego typu stypendia, możliwości kwaterunku w Domach Akademickich czy korzystać z programów wspierających kariery kobiet w dziedzinach technicznych. Politechnika Warszawska zapewnia również mechanizmy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Kwaterunek

W odległości zaledwie 300m od wydziału znajduje się Dom Studencki „Żaczek” oferujący możliwość zakwaterowania (i wiele więcej...)

Stypendia

Studenci Wydziału Mechatroniki mogą się ubiegać o różnego rodzaju stypendia i zapomogi:

Stypendia z Funduszu Stypendialnego:

  • socjalne,
  • dla osób niepełnosprawnych,
  • Rektora za wyniki naukowe - również dla maturzystów!,
  • zapomogi dla osób w trudnej sytuacji życiowej

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

  • Senatu Politechniki Warszawskiej - przyznawane studentom i doktorantom za całokształt działalności naukowej, 
  • dla osób wyjeżdżających w ramach programu ATHENS i ERASMUS
  • im. dr inż. Mariana Kantona i im. inż. Mieczysława Króla - dla studentów o wysokiej średniej, spełniających warunki przyznawania stypendium socjalnego.

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki – dla osób wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Politechnika Warszawska wspiera osoby z niepełnosprawnościami poprzez Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Więcej…

Kobiety na Politechniki

Choć może się zdawać, że kierunki studiów prowadzone na Wydział Mechatroniki są zdominowane przez studentów, panie stanowią ponad 15% wydziałowej społeczności. Zazwyczaj kończą one studia z bardzo dobrymi wynikami i odnoszą sukcesy zawodowe zarówno w pracy w przemyśle jak i w jednostkach naukowo-badawczych. Zapraszamy wszystkie maturzystki i kandydatki do zapoznania się ze stronami wspierającymi kariery kobiet w dziedzinach technicznych. Więcej: