Kim jest tutor?

Kim jest tutor?

Tutorzy nie zajmują się jedynie ograniczonym przez przedmiot zajęć tematem, ale wspierają studentów w rozwijaniu ich indywidualnych umiejętności, doradzają w wyborze kierunków
i przedmiotów, pomagają w działaniach naukowych, a nawet przychodzą z pomocą w kłopotach administracyjnych. Ich najważniejszą rolą jest jednak trafne rozpoznanie potencjału człowieka, z którym pracują i na tej podstawie wspólne wyznaczenie jego ścieżki rozwoju naukowego.

Tutorzy mają możliwość dać studentom to, czego zwykle nie mogą zapewnić im masowe systemy edukacji: uważność na konkretnego podopiecznego oraz możliwość dostosowania ścieżki edukacyjnej do jego specyficznej sytuacji. Praca tutora to coś więcej niż przekazanie i weryfikacja wiedzy - tutor potrafi pójść krok dalej: uczyć samodzielnego myślenia, budowania opinii opartych na wiedzy i publicznej ich obrony. Jego mocną stroną jest również dydaktyczna skuteczność i długotrwałość efektów. W metodzie tej spotyka się zatem akademicki etos (poszukiwanie prawdy, wspólnota mistrza i ucznia) z naukową skutecznością.

Zadaniem tutora jest planowe rozwijanie umiejętności oraz nadzorowanie kształcenia indywidualnego studenta prowadzące go do realizacji pracy magisterskiej poprzez:

  • wspólne ustalenie indywidualnego programu nauczania kończące się obroną pracy dyplomowej,
  • wyznaczanie/monitorowanie/nadzorowanie jego ścieżki rozwoju poprzez tutoringi (spotkania ze studentem/studentami),
  • nauczenie i wyegzekwowanie samodzielnego zdobywania wiedzy.

Tutorem na Wydziale Mechatroniki może zostać nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy:

  • posiadający stopień naukowy minimum doktora,
  • mający doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych,
  • mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, 
  • mający aktualny dorobek naukowy lub wdrożeniowy.

Decyzję o możliwości bycia tutorem przez nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego niespełniającego powyższych kryteriów podejmuje Rada Wydziału Mechatroniki.

Lista tutorów na rok akademicki 2020-2021.