Dr hab. inż. Igor Korobiichuk, profesor uczelni

dr hab. inż. Igor Korobiichuk, profesor uczelni

Instytut Automatyki i Robotyki

e-mail: igor.korobiichukSPAMFILTER@pw.edu.pl

telefon: 22 234 8506

pokój: 312

Inne kanały do kontaktów:

Opis tematyki badawczej/wdrożeniowej

Zajmuję się projektowaniem systemów pomiarowych, sensorów,  urządzeń mechatronicznych oraz urządzeń i przyrządów precyzyjnych, w tym algorytmami  ich sterowania oraz badaniami nowych technologii i ich wpływu na konstrukcję.

Osiągnięcia naukowe/wdrożeniowe

Autorstwo 100+ publikacji, kilku patentów, kilku zgłoszeń patentowych, 5 podręczników. Udział w 30+ konferencjach naukowych. Realizacja 10+ projektów badawczych.

2005-2007 wykonanie projektów naukowo-badawczych wdrożonych na Kijowskiej Fabryce Automatyki imienia G. Petrovskiego (Kijów, Ukraina).

W 2018 uzyskałem wyróżnienie za szczególne osiągnięcia naukowe w zakresie modelowania najnowszej klasy czujników przyspieszeń  w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów  PIAP.

Współpraca międzynarodowa

  • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska  (Ukraina); Narodowy uniwersytet "Politechnika Lwowska" (Ukraina); Narodowy uniwersytet "Politechnika Zaporożska" (Ukraina).
  • Recenzent artykułów zgłaszanych do czasopism naukowych z Listy Filadelfijskiej: PLOS ONE; Sensors; IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica; Computers and Electronics in Agriculture;  Construction and Building Materials; Metrology and Measurement Systems.
  • Członek komitetów organizacyjnych, naukowych, programowych międzynarodowych konferencji.

Preferowana tematyka dyplomowania

Automatyzacja procesów technologicznych; opracowanie metod i algorytmów sterowania procami technologicznymi; budowa mechatronicznych stanowisk laboratoryjnych; konstruowanie innowacyjnych czujników.

Tytuły ostatnich obronionych prac dyplomowych

Ostatnie wypromowane prace:

  • Projekt zdalnego sterowania stanowiskiem testowym napędu Sinamics S120.
  • Predykcyjny regulator pozycji i kursu czterokołowego robota mobilnego.

O sobie prywatnie

Lubię literaturę o historii. Gram w koszykówkę

Linki do materiałów dodatkowych