Kierunki studiów

Tutorzy

Programy studiów

Kierunek Mechatronika

Zasób 14

Absolwenci kierunku Mechatronika posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki i informatyki. W zależności i od tematyki realizowanej pracy dyplomowej nabywają umiejętności z zakresu zaawansowanych optycznych i fotonicznych metod pomiarowych, projektowania i stosowania przyrządów i systemów pomiarowych związanych z automatyzacją procesów w przemyśle. Rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych, projektowania, wytwarzania i eksploatacji i sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, w tym sprzętu multimedialnego, oraz urządzeń i procesów technologicznych, także w zakresie technologii mikroukładów elektronicznych i precyzyjnych, oraz nanotechnologii formowania i nanomateriałów. Wszystkie kompetencje nabywane są poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do zainteresowań absolwenta i prowadzoną pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. Dzięki temu absolwenci przygotowani są do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów mechatronicznych w ośrodkach badawczo - rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych. Potrafią efektywnie pracować, jako konstruktorzy, organizatorzy i menadżerowie przemysłu. 

 

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa 

Zasób 15

Absolwenci kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa posiadają kompetencje w zakresie projektowania urządzeń i nowoczesnych systemów automatyki, tworzenia kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przemysłu jak również automatyzacji i robotyzacji procesów wytwarzania, w tym konstruowania i sterowania robotów i manipulatorów. W zależności od obszaru realizowanej pracy dyplomowej studenci nabywają umiejętności z zakresu modelowania oraz symulacji zjawisk fizycznych i urządzeń technicznych wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie, jak również projektowania złożonych wielowymiarowych układów regulacji z uwzględnieniem zagadnień diagnostyki i optymalizacji. Są przygotowani do projektowania i wdrażania dużych systemów informatycznych oraz opracowania specjalizowanych modułów takich systemów. Kompetencje te nabywane są poprzez zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, dobraną do zainteresowań absolwenta i prowadzoną pod opieką naukową sprawowaną przez cały czas trwania studiów. Dzięki takiemu podejściu są przygotowani do twórczego uczestnictwa i kierowania zespołami przygotowującymi wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych oraz automatyki i robotyki w ośrodkach badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach przemysłowych.

 

Kierunek Inżynieria Biomedyczna specjalność Aparatura Medyczna

Zasób 1

Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna dysponują zaawansowaną wiedzą z zakresu elektronicznej aparatury medycznej, informatyki, systemów informacyjnych w medycynie, telematyki medycznej, uczenia maszynowego, modelowania zjawisk i procesów, zwłaszcza biologicznych technik obrazowania medycznego, analizy sygnałów i obrazowych danych biomedycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych, radiologii i radioterapii. Absolwenci posiadają umiejętności formułowania i rozwiązywania biomedycznych problemów inżynierskich, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji. Przygotowani są do udziału w interdyscyplinarnych pracach badawczych i rozwojowych, a w szczególności rozwiązywania problemów badawczych i wdrażania nowych rozwiązań. Posiadają kwalifikacje umożliwiające pracę w przemyśle aparatury medycznej, współpracę z lekarzami, pracę w zapleczu technicznym medycyny, działanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, jednostkach doradczych i konsultingowych oraz w administracji państwowej i samorządowej.