Elektroniczne wersje książek

Zapraszamy do korzystania z elektronicznych wersji książek dostępnych w bazie IBUK Libra.

Korzystać z nich można również po zalogowaniu się na stronie Biblioteki Głównej

 

Ekonomia

   
 

Makro i mikroekonomia. 
Podstawowe problemy
współczesności,
S. Marciniak, 2013

   
 

  

 

Fizyka

   
 

Elementy fizyki ciała
stałego, W. Bogusz,
 2020

Feynman radzi,
Feynmana wykłady
z fizyki, R. Feynman,
2014

Feynmana wykłady
z fizyki T.1.1.
Mechanika, szczególna
teoria względności, 2014

 

Feynmana wykłady
z fizyki T.1.2. Optyka,
termodynamika, fale,
R. Feynman, 2014

Feynmana wykłady
z fizyki T.2.1.
Elektryczność
i magnetyzm,
elektrodynamika, 2014

Feynmana wykłady
z fizyki T.2.2.,
Elektrodynamika,
fizyka ośrodków
ciągłych, 2014

 

Feynmana wykłady
z fizyki. T.3. Mechanika
kwantowa, 2014

Podstawy fizyki t. 1,
D. Halliday, 2015

Podstawy fizyki t. 2,
D. Halliday, 2015

 

Podstawy fizyki t. 3,
D. Halliday, 2015

Podstawy fizyki t. 4,
D. Halliday, 2015

Podstawy fizyki t. 5,
D. Halliday, 2015
 

Fizyka dla inżynierów t.1

elektronika Gajo

Michalina Massalska

fizyka Massalski2
elektronika Gajo
elektronika Gajo
 
 

  

 

Matematyka

   
 

Algebra liniowa
w zadaniach,
J. Rutkowski, 2008

Analiza matematyczna,
W. Kołodziej, 2009

Analiza matematyczna
w zadaniach. Cześć 1,
W. Krysicki ,2013

 

Analiza matematyczna
w zadaniach. Cześć 2,
W. Krysicki, 2011

Elementy analizy
tensorowej,
I. Sokołowski, 2018

Matematyka analiza
matematyczna. Część 1,
W. Żakowski, 2012

 

Matematyka analiza
matematyczna. Część 2,
W. Kołodziej, 2017

Rachunek różniczkowy
i całkowy ze wstępem
do równań
różniczkowych,
F. Leja, 2012

Wstęp do algebry.
Część 2, A. Kostrikin,
2007

 

Zadania z matematyki
dla wyższych uczelni
technicznych, Cz. A i B,
W. Stankiewicz, 2012

   
 

 

 

Mechanika

   
 

Zbiór zadań z mechaniki
ogólnej,
M. Niezgodziński,
T. Niezgodziński, 2008

Mechanika ogólna. t. 1
Statyka i kinematyka,
J. Leyko, 2008

Mechanika ogólna t. 2,
Dynamika, J. Misiak,
2009

 

Mechanika techniczna,
t. 1, Statyka
i wytrzymałość
materiałów
J. Misiak, 2017

Mechanika techniczna
t.2, Kinematyka
i dynamika,
J. Misiak, 2017

Zadania z mechaniki
ogólnej, cz. 1, Statyka,
J. Misiak, 2017

 

Zadania z mechaniki
ogólnej. Część 2,
Kinematyka, J. Misiak,
 2017

   
 

 

 

Metrologia

   
 

Metrologia przepływów,
M. Turkowski, 2018

Podstawy pomiarów,
J. Dusza 2019

Technika-pomiarowa.S.Tumanski.2013

Technika-pomiarowa,
S.Tumanski.2013

 

 

 

Wytrzymałość materiałów

 
 

Wytrzymałość materiałów,
T. Niezgodziński, 2010

Wzory wykresy i tablice
wytrzymałościowe,
M. Niezgodziński,2017

Zadania z wytrzymałości
materiałów,
T. Niezgodziński,2016

 

 

 

Elektronika

   
  Podstawy cyfrowego
przetwarzania sygnałów
Zbigniew Gajo