Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 59 z dnia 19 września 2014 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej wszelkie podejmowane działania w tym zakresie mają być prowadzone w dwóch etapach:

  • mediacyjnym
  • formalnym

W celu realizacji etapu mediacyjnego na każdym wydziale Politechniki Warszawskiej działają wydziałowi rzecznicy zaufania. Wydziałowy rzecznik zaufania pochodzi z wyboru. Decyzją społeczności Wydziału Mechatroniki na czteroletnią kadencję wydziałowym rzecznikiem zaufania został wybrany:

dr inż. Leszek Wawrzyniuk
pok. 506
mail: wrz.mchtr@pw.edu.pl
telefon: 8324

Rzecznik Zaufania - osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej.

Wydziałowy rzecznik zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku gdy stronami sporu na tle mobbingu lub dyskryminacji są:

  • pracownik wydziału - inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału - student PW,
  • pracownik wydziału - doktorant PW