Mechatronika w liczbach

Podsumowanie stan na dzień 31.12.2021

 

Studenci (bez obcokrajowców)   1357
  kobiety 223
  na I roku studiów 392
  kobiety 58

 

Kierunki studiów

     
Automatyka robotyka
 i informatyka przemysłowa
   
  w tym 246 – I stopień
    66 – II stopień
    147 – I stopień OKNO
    94 – II stopień OKNO
Mechatronika    
  w tym 511 – I stopień
    66 – I stopień anglojęzyczne
    96 – II stopień
    1 – II stopień anglojęzyczne
Inżynieria Biomedyczna    
  w tym 117 – I stopień
    13 – II stopień

 

Obcokrajowcy

Ogółem   86
  Kobiety 11
     
  Mechatronika 70
  w tym 54 – I stopień
    16 – II stopień
  Inżynieria Biomedyczna 7
  w tym 6 – I stopień
    1 – II stopień
  Automatyka robotyka
 i informatyka przemysłowa:
9
  w tym: 7 – I stopień
    2 – II stopień

 

W ramach wymiany ERASMUS   1 osoba

 

Doktoranci

Studium Doktoranckie   22 osoby
Szkoły Doktorskie   28 osób
  w tym  
  SD 2 18 osób
  SD3 9 osób
  SD4 1 osoba

 

Absolwenci roku akademickiego 2020/2021

Ogółem   321
  Studia I stopnia 202
  Studia II stopnia 119
     
  Automatyka robotyka
 i informatyka przemysłowa
 
    46 – I stopień
    36 – II stopień
    0 – I stopień OKNO
    7 – II stopień OKNO
  Mechatronika  
    100 – I stopień
    8 – I stopień anglojęzyczne
    61 – II stopień
    1 – II stopień anglojęzyczne
    7 – studia niestacjonarne
  Inżynieria Biomedyczna  
    30 – I stopień
    14 – II stopień

  

Pracownicy

Ogółem   186 osób (173,79 etatu)
Nauczyciele akademiccy   124 osoby (115,34 etatu)
  Profesorowie 17 (13,99 etatu)
  Profesorowie uczelni 10
  Adiunkci 75 (71,35 etatu)
 w tym 6 ze stopniem dr hab.
  Asystenci 22 (20 etatów)
Pracownicy niebędący nauczycielami   62 osoby (58,45 etatu)
  Administracyjno-ekonomiczni 31
  Bibliotekarze 2
  Informatycy 5
  Inżynierowie techniczni 6
  Obsługa i robotnicy 18

 

Opracowała: mgr Beata Dobrzeniecka