Historia Wydziału Mechatroniki

Lata - 50' (Oddział Mechaniki Precyzyjnej)

 • Powstanie Oddziału Mechaniki Precyzyjnej
 • Główny organizator i inni twórcy Oddziału
 • Pierwsze Katedry Specjalizujące (i pierwsze trzy specjalności)
 • Pierwsi studenci i absolwenci
 • Dynamiczny rozwój Oddziału i kolejne specjalności

Lata - 60' (Wydział Mechaniki Precyzyjnej)

 • Rozwój Katedr
 • Powstanie Wydziału Mechaniki Precyzyjnej
 • Pierwszy dziekan
 • Pierwsze posiedzenie Rady Wydziału MP
 • Rozwój Mechaniki Precyzyjnej i nowy dziekan
 • Początkowa lokalizacja i budowa nowej siedziby Wydziału

Lata 70'

 • Zmiana struktury organizacyjnej Wydziału
 • Rozbudowa gmachu Wydziału
 • Kolejni dziekani
 • Obchody 10-lecia i I Zjazd Abslowentów
 • Obchody 15-lecia i II Zjazd Absolwentów

Lata 80'

 • Nowy dziekan i wprowadzenie stanu wojennego
 • Trudna sytuacja Wydziału
 • Kolejni dziekani
 • Obchody 25-lecia i III Zjazd Absolwentów
 • Nowy kierunek studiów

Lata 90'

 • Wybory władz dziekańskich
 • Pożegnanie głównych twórców Wydziału
 • Obchody 30-lecia i IV Zjazd Absolwentów. I Konferencja MECHATRONIKA '92
 • II Konferencja MECHATRONIKA '94
 • Zmiany na Wydziale
 • Zmiana nazwy Wydziału
 • Organizacja i modernizacja Mechatroniki
 • Obchody 35-lecia Wydziału
 • III Konferencja MECHATRONIKA
 • Otwarcie Zintegrowanego Laboratorium Mechatroniki

Lata 2000-2010

 • IV Konferencja MECHATRONIKA
 • Studia internetowe
 • Wydział po roku 2010
 • Obchody 50-lecia Wydziału Mechatroniki

 

Przy tworzeniu działu wykorzystano materiały zawarte w pracy dyplomowej mgr inż. Iwony Tomaszewskiej pt. "Prezentacja multimedialna na temat: Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej - wczoraj i dziś" wykonanej pod opieką promotor prof. nzw. dr hab. inż. Sabiny Żebrowskiej-Łucyk.