Dyżury

Dyżur Prodziekan ds. Studiów

Prodziekan ds. Studiów

dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

pok. 124

tel. wew.: (22) 234 8456
e-mail: prodziekan.studia.mchtr@pw.edu.pl
dyżur piątek 10:00-11:00 pok. 124