Kierownictwo Wydziału

Dziekan Wydziału Mechatroniki

prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski

 
Sekretariat Dziekana

lic. Aldona Świętochowska w zastępstwie za inż. Aleksandrę Gawin
Gmach Mechatroniki, pok. 121
tel.: (22) 234 8589, (22) 234 8338
fax: (22) 849 99 36
e-mail: dziekan.mchtr@pw.edu.pl

 
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni

pok. 124

tel. wew.: (22) 234 8456
e-mail: prodziekan.studenci.mchtr@pw.edu.pl

 
Prodziekan ds. Rozwoju
prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

pok. 515

tel. wew.: (22) 234 8283
e-mail: prodziekan.rozwoj.mchtr@pw.edu.pl

 
Prodziekan ds. Studiów
dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska

pok. 124

tel. wew.: (22) 234 8456
e-mail: prodziekan.studia.mchtr@pw.edu.pl
dyżur piątek 10:00-11:00 pok. 124

 

Kierownik Dziekanatu
mgr Beata Dobrzeniecka

pok. 122

tel. wew.: (22) 234 8579, (22) 2348456

tel. miejski: (22) 849 07 11

fax: (22) 849-99-36

e-mail: dziekanat.mchtr@pw.edu.pl