Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnicy Dziekana na kadencję 2020-2024

 1. Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych
  mgr Mariola Jurczak-Nosińska
 2. Pełnomocnik ds. Technicznych
  lic. Małgorzata Duchlińska
 3. Pełnomocnik ds. Studiów na Odległość
  dr inż. Paweł Wnuk
 4. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia
  dr inż. Marta Rępalska
 5. Kierownik Studium Doktoranckiego
  prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
 6. Sekretarz Rady Wydziału
  dr inż. Roman Barczyk
 7. Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich
  dr inż. Jakub Wierciak
 8. Pełnomocnik ds. Sieci Komputerowych
  Stanisław Miszczak
 9. Pełnomocnik ds. BHP
  mgr Paweł Lipiński
 10. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych
  mgr inż. Aleksandra Gawin
 11. Pełnomocnik ds. Funduszy Strukturalnych
  dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni
 12. Pełnomocnik ds. Międzynarodowej Wymiany Studentów i Studiów Anglojęzycznych
  dr inż. Piotr Gazda
 13. Pełnomocnik ds. rozkładu zajęć
  inż. Adam Zamerski
 14. Pełnomocnik ds. Informatyzacji i Komunikacji Społecznej
  dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
 15. Pełnomocnik ds. Promocji
  dr inż. Anna Ostaszewska – Liżewska
 16. Pełnomocnik ds. Rankingów
  dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni
 17. Pełnomocnik ds. Kontaktów ze Szkołami Średnimi
  dr inż. Igor Ostrowski