Komisje Rady Wydziału

Skład Komisji Rady Wydziału 2020-2024

I. Komisja ds. Jakości i Organizacji Kształcenia

 1. Dr inż. Maciej Bodnicki – przewodniczący
 2. Dr inż. Krzysztof Kukiełka
 3. Dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki
 4. Dr inż. Leszek Wawrzyniuk
 5. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska
 6. Mgr Beata Dobrzeniecka
 7. Dr inż. Marta Rępalska (Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia)
 8. Dr inż. Adam Styk
 9. Dr inż. Michał Nowicki
 10. Dr inż. Daniel Janczak
 11. Mgr inż. Piotr Stepień – przedstawiciel doktorantów
 12. Jerzy Suski – przedstawiciel studentów

II. Komisja ds. Finansów

 1. Prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
 3. Prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki
 4. Dr inż. Anna Sztyber
 5. Mgr Monika Kustosz

III. Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału

 1. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska – przewodnicząca
 2. Prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut
 3. Dr hab. inż. Michał Syfert
 4. Dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
 5. Prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
 6. Dr inż. Adam Styk
 7. Dr inż. Elżbieta Ślubowska
 8. Dr inż. Paweł Wnuk
 9. Mgr Beata Dobrzeniecka
 10. Jerzy Suski – przedstawiciel studentów

IV. Komisja ds. Promocji

 1. Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni – przewodniczący
 2. Dr inż. Igor Ostrowski
 3. Dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska
 4. Dr inż. Anna Pakuła
 5. Dr inż. Tomasz Kowaluk
 6. Dr inż. Alicja Siewnicka Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni – przewodniczący
 7. Dr inż. Igor Ostrowski
 8. Dr inż. Anna Ostaszewska-Liżewska
 9. Dr inż. Anna Pakuła
 10. Dr inż. Tomasz Kowaluk
 11. Dr inż. Leszek Wawrzyniuk
 12. Mgr inż. Tomasz Drozdowicz
 13. Dr inz. Grzegorz Wróblewski
 14. Mikołaj Zbaraski - przedstawiciel studentów
 15. Mgr inż. Maria Baczewska – przedstawiciel doktorantów

V. Komisja ds. Nauki i Ewaluacji

 1. Prof. dr hab. inż. Robert Sitnik – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 3. dr hab. inż. Piotr Tulik
 4. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni
 5. mgr Magdalena Jankowska – sekretarz

VI. Komisja Rekrutacyjna

 1. Dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni – przewodniczący
 2. Dr inż. Wojciech Krauze