PW w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych GRAS 2021

PW w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych GRAS 2021

Znamy najlepsze na świecie uczelnie w 54 dyscyplinach naukowych. Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w czterech z nich, z czego trzy razy na pierwszym miejscu w Polsce (dwa razy ex aequo z innymi uczelniami).

Wyniki w obszarze nauk przyrodniczych (natural sciences):

  • Fizyka - miejsca 301-400 na świecie, 3. miejsce w Polsce (ex aequo z Uniwersytetem Jagiellońskim).

Wyniki w obszarze nauk technicznych i inżynierskich (engineering):

  • Mechanika – miejsca 301-400 na świecie, 1. miejsce w Polsce (ex aequo z Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Łódzką, Politechniką Poznańską, Politechniką Rzeszowską i Politechniką Wrocławską), 
  • Elektrotechnika i Elektronika – miejsca 401-500 na świecie, 1. miejsce w Polsce (ex aequo z Politechniką Gdańską),
  • Instruments Science & Technology – miejsca 151-200 na świecie, 1. miejsce w Polsce.

ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. Pięćdziesiąt cztery dyscypliny sklasyfikowane w rankingu zostały przyporządkowane do pięciu dziedzin: nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich. Ogółem w zestawieniu sklasyfikowano 1800 uczelni z 93 krajów z całego świata.

Ranking bierze pod uwagę pięć kryteriów: liczbę artykułów naukowych, wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbę znaczących nagród naukowych.

Ranking GRAS jest rankingiem tematycznym tworzonym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, który jest twórcą także rankingu szanghajskiego (ARWU). Ranking ARWU jest jednym z czterech najważniejszych rankingów szkół wyższych, obok QS, Times Higher Education oraz U-Multirank.