Koła naukowe

Koło naukowe Humanoid

KN Humanoid logo v2.2.2 reverse barwa (1)

https://www.facebook.com/KNHStyleOfficial/

Opiekun: dr inż. Jakub Możaryn

Koło działa w branży robotycznej oraz programistycznej. Jest nakierowane na realizację interesujących i nieszablonowych projektów, chętnie stawia czoła wszelkim nowym pomysłom i wyzwaniom. Koło nagrodzono najwyższą nagrodą przyznaną w ogólnopolskim zestawieniu przez organizację StRuNa i uhonorowano tytułem Koła Naukowego Roku 2020.
W czasie epidemii koło działa w trybie zdalnym, rozproszonym, realizując kilka projektów, między innymi: ramiona robotyczne, zdalnie sterowany czołg, robotyczny barman. Koło skupia w swoich szeregach pasjonatów, pracujących równolegle w wielu większych projektach (w ostatnich latach zrealizowano odpowiednio 11 i 17 projektów) i ma obecnie kilkadziesięcioro członków podzielonych na zespoły składające się z 4 do 8 osób (największe projekty realizują zespoły kilkunastoosobowe).
Do realizowanych projektów mogą się dołączać studenci z każdego roku (w większości projektów nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie, członkowie koła wszystkiego nauczą i przeszkolą, od projektowania i druku 3D po programowanie i robotykę; można też realizować własne projekty). Udział w projektach realizowanych w Kole pomaga w zrozumieniu i przyswojeniu zagadnień poruszanych na studiach, ułatwia pierwsze lata studiów dzięki praktycznemu wykorzystaniu nabywanej wiedzy.

Koło naukowe APARATURY BIOMEDYCZNEJ

https://www.facebook.com/PW.KNAB/

Opiekun: dr inż. Michał Nowicki

Jesteśmy kołem naukowym zrzeszającym studentów studiów inżynierskich i magisterskich. Działamy w obszarze szeroko pojętej technologii służącej celom medycznym. Dziedziny, które wpisują się w misję koła, to główne elektronika, informatyka (aplikacje, systemy), mechanika (protetyka) oraz biosygnały. Dodatkowo angażujemy się w organizację wyjazdów na konferencje naukowe oraz warsztaty przeznaczone dla najmłodszych na festynach naukowych. Byli członkowie koła rozwijają się naukowo w kraju i za granicą. Zarówno w tym, jak i w ubiegłym roku nasze projekty zdobyły uznanie na forum Politechniki Warszawskiej i zostały nam przyznane dofinansowania z Małej i Rezerwowej Puli. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z biurem promocji PW, co umożliwiło członkom naszego koła pracę w projektach organizowanych przez  zewnętrzne firmy.

Obecnie pracujemy nad czterema dużymi projektami:

  • KNABlimb czyli proteza kończyny górnej sterowaną za pomocą sygnału EMG odbieranego z mięśni pacjenta, pełny opis projektu: https://rkn.sspw.pl/files/file88b06e41c821458f20ad28207281f134/
  •  MediBox czyli budowa podajnika do leków podajnik do leków dla
  • osób zmagających się z problemem polipragmazji
  • God's Eye czyli budowa modułów do wózka dla osób niepełnosprawnych oparta na eye-trackingu i detekcji mowy
  • EEGenius czyli system pozwalającego na odczyt, analizę i wykorzystanie sygnału EEG w sterowaniu z wykonaniem dwóch różnych, optymalnych finansowo headsetów i ich porównanie.

Koło naukowe automatyki i robotyki ROBOMATIC

https://www.facebook.com/knrobomatic/

Opiekun: dr inż. Maciej Przybylski 

Koło Automatyki i Robotyki „Robomatic” w swojej działalności skupia się przede wszystkim na tworzeniu projektów z dziedziny robotyki, wykorzystując przy tym algorytmy widzenia maszynowego i zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne.  W kole dzielimy się na zespoły programistyczne i konstrukcyjne. Poza realizacją projektów bardzo często organizujemy szkolenia tematyczne dla członków, przez to dbamy o stały i ciągły rozwój.

SKIF - Studenckie Koło Inżynierii Fotonicznej - oddział SPIE i Optica

https://www.facebook.com/SPIE.WUT/

Opiekun: dr inż. Anna Pakuła

Koło SPIE (formalnie Studencki Oddział SPIE na Politechnice Warszawskiej) istnieje od ponad dwudziestu lat, zostało założone w styczniu 2000 r. na Wydziale Mechatroniki. Od samego początku zajmowało się popularyzacją nauki i realizacją projektów związanych z optyką i fotoniką. Koło jest członkiem międzynarodowych organizacji SPIE, OSA i EPS które inicjują powstawanie takich kół (tzw. chapterów) między innymi w celu ułatwienia studentom nawiązywania kontaktów akademickich i przemysłowych w dziedzinach związanych z fotoniką. Ważną częścią działalności wyżej wymienionych organizacji jest również uczenie młodego pokolenia naukowców i specjalistów różnorodnych umiejętności miękkich i twardych, pozwalających im na rozwinięcie swojego potencjału. W siedzibie koła realizowane są projekty optyczno-fotoniczne (możliwa jest praca w warunkach częściowego lub całkowitego wyciemnienia, co jest niezbędne do prac nad projektami z zakresu pomiarów, obrazowania i wywoływania materiałów fotograficznych), a także organizowane są spotkania grup projektowych.
Studenci podejmują się między innymi takich aktywności jak interaktywne nauczanie młodzieży i popularyzację nauki przez pokazywanie eksperymentów optycznych różnego rodzaju oraz prezentacji tematycznych z zakresu szeroko pojętej optomechatroniki.

Organizowane są spotkania i wykłady ze znanymi osobami związanymi ze światem optyki i fotoniki. Koło w latach swojej działalności zorganizowało dużą liczbę wykładów i warsztatów, regularnie wystawiamy się również na wydarzeniach organizowanych przez Politechnikę Warszawską takich jak KONIK i Dni Światła. Organizujemy także wyjazdy do zakładów optycznych (między innymi Jeleniogórskich ZO), na konferencje studenckie (m.in. OPTO, OSKNF, FOKA), zagraniczne (SPIE Optics + Photonics, OSA Frontiers in Optics). Projekty studenckie są realizowane przeważnie w postaci układów i/lub urządzeń pozwalających na prezentację zjawisk optycznych. Zrealizowaliśmy również z sukcesem projekt mikroskopu holograficznego, finansowany z Grantu Rektorskiego. W obecnym semestrze realizujemy siedem projektów, które zakończą się budową urządzeń/stanowisk i rozszerzeniem portfolio wystawowego Koła.