Rekrutacja na studia magisterskie

Studia II stopnia (oferta) są studiami uzupełniającymi, dla osób, które posiadają już co najmniej dyplom inżyniera kierunku technicznego, trwają 3 semestry oraz kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Na wszystkich naszych kierunkach studia realizowane w systemie tutorskim.

  

Rekrutacja na studia stacjonarne polskojęzyczne 

Rekrutacja na studia odbywa się w dwóch terminach 

  • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim (w lutym), prowadzona jest na przełomie stycznia i lutego 
  • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku) prowadzona jest w sierpniu 

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl

Informacje dotyczące aktualnej rekrutacji: 

Rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Mechatroniki rozpoczynające się od sem. letniego roku akademickiego 2022/2023 

Więcej o zasadach rekrutacji w ramach PW na stronie

 

Rekrutacja-do-Szkoly-Doktorskiej-PW-na-semestr-letni-2022-2023_article_pagewidth

Rekrutacja na studia stacjonarne anglojęzyczne 

Rekrutacja na studia odbywa się w jednym terminie 

  • rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym (w październiku) prowadzona jest w sierpniu 

Informacje o warunkach rekrutacji i studiów dostępne są na stronach Uczelni: 

https://www.students.pw.edu.pl/ 

https://www.cwm.pw.edu.pl/en