Rekrutacja na studia magisterskie

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od sem. zimowego roku akademickiego 2022/2023

 

Studia drugiego stopnia trwają 3 semestry oraz kończą się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Rejestracja na studia odbywa się przez system internetowy: www.zapisy.pw.edu.pl.

Na wszystkich naszych kierunkach studia realizowane w systemie tutorskim.

Już dziś dowiedz się, czym są studia tutorskie.