Informacje o wydziale

Historia

Wydział Mechatroniki sięga historią do tradycji szkoły mechanicznej Politechniki Warszawskiej. W 1962 roku Oddział Mechaniki Precyzyjnej przy Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej stał się Wydziałem Mechaniki Precyzyjnej. Inicjatorem tej zmiany był prof. Henryk Trebert, którego nowoczesna wizja dała podwaliny jednostce łączącej dziedziny mechaniki precyzyjnej i elektroniki. W 1966 roku Wydział Mechaniki Precyzyjnej został przeniesiony do nowej siedziby przy ul. Narbutta.

W późniejszych latach na Wydziale poza mechaniką precyzyjną i elektroniką, włącznie z technologią sprzętu precyzyjnego i elektronicznego, rozwijały się takie dziedziny jak: automatyka, robotyka, inżynieria fotoniczna, metrologia i inżynieria biomedyczna. Rozwój Wydziału, ukierunkowany na wzmacnianie interdyscyplinarności, doprowadził do decyzji o zmianie nazwy na Wydział Mechatroniki w roku akademickim 1995/96.

Początkowo kształcenie odbywało się na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, który przeistoczył się w latach dziewięćdziesiątych w kierunek Mechatroniki. W tym czasie rozpoczęto kształcenie na kierunkach
Automatyka i Robotyka oraz Inżynieria Biomedyczna.