Rekrutacja na studia inżynierskie

Ważne informacje:

Warunki przyjęcia na studia stacjonarne I stopnia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów są jednolite w skali uczelni i można się z nimi zapoznać na stronach Politechniki.

Warunki przyjęcia kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia.

W pierwszej kolejności należy jednak zarejestrować się w systemie informatycznym: https://www.zapisy.pw.edu.pl/

Warto zajrzeć również na Portal Kandydata PW

 

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w październiku jest prowadzona:

  • dla studiów stacjonarnych – od początku czerwca i kończy się w lipcu,
  • dla studiów niestacjonarnych – od początku sierpnia i kończy się w połowie września.

Akcja rekrutacyjna na studia rozpoczynające się w lutym jest prowadzona:

  • od początku stycznia i kończy się w połowie lutego.

  

Szczegółowe zasady przyjęć i wszystkie bieżące informacje są przedstawione na stronie internetowej PW.

Warto zajrzeć również na Portal Kandydata PW oraz na progi punktowe z lat ubiegłych.

Wydział prowadzi również studia niestacjonarne na odległość w kierunku Automatyka i Robotyka: http://www.okno.pw.edu.pl

Kierunki studiowania oraz zawody dla których, w procesie obliczania punktów kwalifikacyjnych w roku akademickim 2021/2022, mogą być uwzględniane oceny z dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika.

Nazwa kierunku Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Technik automatyk 311909
Technik elektronik 311408
Technik informatyk 351203
Technik mechatronik 311410
Inżynieria biomedyczna Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
Technik elektroradiolog 321103

Mechatronika

Mechatronics (ang.)

Technik automatyk 311909
Technik elektronik 311408
Technik informatyk 351203
Technik mechanik 311504
Technik mechatronik 311410