Wydział

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej oferuje unikatowy w skali kraju program studiów łączący szereg różnych dyscyplin; jako jedyny kształci w dziedzinie konstrukcji urządzeń precyzyjnych i jako jeden z nielicznych w dziedzinie inżynierii optycznej i fotonicznej. Efektem wyróżniającej Wydział interdyscyplinarności kształcenia jest bogata oferta specjalności, obejmująca inżynierię wytwarzania wyrobów mechatronicznych, automatykę, robotykę, inżynierię jakości, sensory i systemy pomiarowe, mikromechanikę, inżynierię fotoniczną, techniki multimedialne, urządzenia elektromedyczne i inżynierię biomedyczną.