Other documents

2024

Uchwała z wyborów przeprowadzonych na Wydziale Mechatroniki dnia 18.03.2024 roku - link

Informacja dotycząca wyboru przedstawiciela doktorantów w WKE na Wydziale Mechatroniki - link

2023

Information on the election of a doctoral student representative to the JEC at the Faculty of Mechatronics - link

Graduation ceremony 2022/2023 - link

Commercial premises for rent - link