Aktualności

Spotkanie Erasmus+

Studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01. Celem spotkania jest zapoznanie studentów z możliwościami Programu oraz zachęcenie ich do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025.

Studia II stopnia (tutorskie) - spotkanie

Spotkanie informacyjne w sprawie studiów drugiego stopnia - tutorskich, na Wydziale Mechatroniki, w semestrze letnim 2024 odbędzie się w niedzielę 18 lutego 2024 r, w godzinach od 18 do 19. Spotkanie odbędzie się w trybie zdalnym - link do spotkania.

Konkurs Stena Circular Economy Award

Zgłoś wdrożone rozwiązania GOZ w Twojej firmie lub akcję promującą ideę gospodarki obiegu zamkniętego i zostań nowym Liderem GOZ!  

Jeśli jesteś studentem, studentką i masz pomysł na promocję lub wprowadzenie działań na rzecz gospodarki cyrkularnej? Weź udział w konkursie Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego (SCEA). 

Rozpoczęliśmy VII edycję konkursu. Zgłoszenia zbieramy od 8 stycznia do 18 lutego 2024 r.

Nowe dostępy testowe

Politechnika Warszawska otrzymała testowy dostęp do 4 kolekcji tematycznych ScienceDirect:

  • Environmental Science
  • Chemical Engineering
  • Energy
  • Materials Science

Dostęp testowy jest aktywny dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW - link.

ENHANCE Conversations

W imieniu konsorcjum ENHANCE (zob. FILM) zapraszamy na wirtualne spotkanie w ramach cyklu ENHANCE Conversations. Tegoroczne spotkanie koncentruje się na "umiejętnościach przyszłości" i procesie wyposażania studentów w kompetencje i wartości, które pomogą im radzić sobie z wyzwaniami jutra. ENHANCE Conversations to cykliczne spotkanie przedsiębiorców, polityków, badaczy i zainteresowanych przyszłością Europy obywateli, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań naszej cywilizacji.

Birety w górę!

24.02.2024 r. (sobota) o godz. 10:00 na Wydziale Mechatroniki odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów w roku akademickim 2023/24.

Rejestracja na wychowanie fizyczne

Rejestracja na zajęcia wychowania fizycznego w semestrze letnim 2023/2024 odbędzie za pośrednictwem systemu USOS zgodnie z poniższym harmonogramem: rozpoczęcie rejestracji: 12/02/24 o godzinie 8:00, zakończenie rejestracji: 25/02/24 o godzinie 17:00. Zasady zaliczenia zajęć WF oraz wszelkie kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi i sportowymi można znaleźć na stronie internetowej SWFiS PW https://www.swfis.pw.edu.pl/. Zachęcamy studentów aktywnych sportowo do dołączenia do sekcji sportowych klubu AZS PW. Lista sekcji sportowych oraz więcej informacji na stronie klubu http://azspw.pl/.

Dołącz do koła naukowego

W końcu studia to nie tylko nauka!

Ogólnopolski konkurs TRUMPF Huettinger na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską

Zapraszamy do konkursu absolwentów, którzy obronili się w roku kalendarzowym 2023 oraz ich praca tematycznie związana była z: Automatyką, Elektroniką, Elektrotechniką i Technologiami Kosmicznymi lub Informatyką Techniczną i Telekomunikacją. Prace  może być napisana w języku polskim lub angielskim. Jury wyłoni 9 laureatów – po 3 autorów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Informacje o wysokości poszczególnych nagród znajdują się na stronie: http://www.trumpf.com/s/konkurs

Współpraca z PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w ramach porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską serdecznie zaprasza studentów, doktorantów i pracowników akademickich Politechniki Warszawskiej do współpracy, w tym:

  • realizacji praktyk i staży studenckich w IPPT PAN w związanych z  inżynierią mechaniczną, inżynierią materiałową, informatyką techniczną i telekomunikacją, inżynierią biomedyczną;
  • uczestnictwa w projektach badawczych aktualnie realizowanych w IPPT PAN;
  • realizacji prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich, w których rolę konsultantów
    i promotorów pomocniczych będą pełnili pracownicy IPPT PAN;
  • uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych realizowanych w IPPT PAN.

Academic Research Source

Biblioteka Główna uzyskała dostęp testowy do następujących bazy Academic Research Source, czyli multidyscyplinarnej bazy danych, oferującej użytkownikom szeroki, pełnotekstowy dostęp do książek i czasopism elektronicznych. Tematyka bazy obejmuje między innymi: nauki medyczne, nauki przyrodnicze, psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych.

Zapraszamy na nasz uczelniany finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W programie koncerty, licytacje na żywo, zabawy i warsztaty dla dzieci i całych rodzin oraz spotkania ze światem nauki i techniki. Wstęp wolny!

Brainhack Warsaw

W dniach 15-17 marca 2024 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się szósta edycja Brainhack Warsaw. Brainhack to trzydniowy hackathon połączony z minikonferencją. Wydarzenie ma na celu poznanie nowych, entuzjastycznych badaczy i badaczek, nawiązanie nowych przyjaźni w środowisku akademickim, dzielenie się wiedzą, a także promowanie otwartej nauki w duchu całej społeczności Brainhack. Projekty, nad którymi będziecie pracować w trakcie hackathonu, związane są głównie z tematem neuronauk, przetwarzaniem danych i uczeniem maszynowym. Termin przyjmowania propozycji projektów został wydłużony o tydzień i mija 14.01.2024

Rusza nabór do programu ATHENS - deadline 30 stycznia 2024 r.

W dniach od 16 do 30 stycznia 2024 r. będzie trwał nabór kandydatów na wyjazd w ramach programu ATHENS. Oferta kursów na sesję marzec 2024 zostanie opublikowana w dniu rozpoczęcia naboru. Najbliższa sesja Programu ATHENS odbędzie się w dniach 16-23 marca 2024 r. Link do rejestracji: http://athensnetwork.eu/ Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej programu.

Masz kłopot? Zgłoś się do Studenckiego Rzecznika Zaufania!

Funkcję Studenckiego Rzecznika Zaufania pełni dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni, Prodziekan ds. Studenckich WIChiP PW.
Kontakt: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej ul. Waryńskiego 1 pok. 514, email: rzecznik.studenci@pw.edu.pl. 
Dyżury: 1 i 3 piątek miesiąca w godz. 10:00 - 12:00 Gmach Główny pok. 147 (SSPW). Więcej na stronie Studenckiego Rzecznika Zaufania
Rzecznik rozpatruje sprawy sporne, w tym prowadzi mediacje, w sprawach, w których stronami konfliktu są Studenci. Dodatkowo pomaga stronom konfliktu we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji.

Fundacja "Nie widać Po Mnie" Centrum CBT

Fundacja Nie widać Po Mnie prowadzi realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób do 21 roku życia z województwa mazowieckiego. W poradniach Centrum CBT w Warszawie odbywa się bezpłatna diagnostyka w kierunku występowania depresji u nastolatków i dorosłej młodzieży. Centrum zapewnia konsultacje z psychologiem oraz w razie konieczności terapię indywidualną. Zadzwoń: (22) 212 81 12. Więcej: https://niewidacpomnie.org/ 

Nekrolog

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci wieloletniego nauczyciela akademickiego naszego Wydziału doc. dr. inż. Marka Żelaznego. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 5.01.2024 r. o godzinie 11:30 w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie.

Dyrekcja, Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy z Instytutu oraz całego Wydziału Mechatroniki

Boże Narodzenie 2023

Życzenia Dziekana Wydziału Mechatroniki

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia rozpoczynające się od sem. letniego roku 2023/2024

W semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 przeprowadzona zostanie rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów: automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa, mechatronika oraz inżynieria biomedyczna.

Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji pacjentów

Naukowcy z Wydziału Mechatroniki PW opracowali trzy aplikacje wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, które pomagają w leczeniu osób po udarze mózgu.