Aktualności

Studenci IV Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI

Rozpoczęcie zajęć z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2: 03.03.2020

Inteligentny Monitoring Bezpieczeństwa Obiektów – Platforma IMBO

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej zrealizował projekt: Inteligentny Monitoring Bezpieczeństwa Obiektów (IMBO), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 819 105,50 PLN,

w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1 977 438,72 PLN.

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - nabór kandydatów do projektu BiOpTo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów do projektu BiOpTo: Tomograficzny mikroskop fazowy do zastosowań w biomedycynie

Rekrutacja na semestr letni 2019/2020

W semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 będzie przeprowadzona rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (studia magisterskie) na następujące kierunki studiów:

- automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa;

- mechatronika;

- inżynieria biomedyczna;

               Na wszystkich kierunkach studia będą realizowane wg. systemu tutorskiego bez specjalności

NCN OPUS PROJECT – CALL FOR APPLICATIONS FOR MASTER STUDENT POSITION

Warsaw University of Technology Institute of Micromechanics and Photonics announces a call for Master Student position (1) within the NCN OPUS Project: “Numerically advanced phase and amplitude demodulation for optical interference microscopy and tomography” (Principal Investigator: Maciej Trusiak, PhD).

NCN OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia”

W ramach projektu OPUS: FovHolo: „System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia” kierowanego przez dr hab. Tomasza Kozackiego został rozstrzygnięty konkurs na Stypendium naukowe, na stanowisko doktoranta został wybrany mgr inż. Rafał Kukołowicz.

Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

Sesja zimowa roku akademickiego 2019/2020

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” 2019/2020

Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. 

Ofiary zbrodni katyńskiej - konferencja naukowa w PW

„Ofiary zbrodni katyńskiej - studenci, absolwenci i wykładowcy Politechniki Warszawskiej” - to tytuł interdyscyplinarnej konferencji naukowej, która odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godz. 10.00-14.00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa czasowa oraz wernisaż fotografii.

Training - Crisis and Risks Engineering for Transport Services (CRENG)

W dniach 25 listopada 2019 r. - 6 grudnia 2019 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbędzie się spotkanie w ramach projektu „Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych” („Crisis and Risks Engineering for Transport Services” - CRENG) w ramach programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education. Liderem projektu jest Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

LEKTORATY JĘZYK ANGIELSKI SPECJALISTYCZNY poziom B2+ dla studentów II stopnia Wydziału Mechatroniki

organizowane przez Studium Języków Obcych w semestrze zimowym 2019/2020

Język angielski dla studiów niestacjonarnych - organizacja zajęć

Język angielski – semestr zimowy 2019/2020

Informacja o grupach i salach

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 dla sem. 3 studiów II stopnia

Studenci III Semestru Studiów Stacjonarnych I stopnia WYDZIAŁU MECHATRONIKI
Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek).
Rozpoczęcie zajęć: 11.10.2019

Odwołania od decyzji rejestracyjnej

do Prodziekana ds. Studiów (dr inż. Adama Styka) 

24.09.2019 od godziny 8:00

Zapisy na lektoraty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Zapisy odbędą się od dnia 4 października do dnia 8 października do godz. 14.00 przez system USOS.

Nabór na wyjazdy w ramach Programu ATHENS

Utworzony w 1997 roku ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych.

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki – nabór kandydatów do projektu FovHolo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko POST-DOC do projektu FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia

Informacja w sprawie opłat za legitymację studencką

W ciągu 14 dni od zarejestrowania w systemie USOS należy wnieść opłatę za legitymację studencką.

Kalendarium egzaminu B2 dla studentów niestacjonarnych

Sesja jesienna roku akademickiego 2018/2019

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki – nabór kandydatów do projektu FovHolo

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doktoranta do projektu FovHolo: System blisko ocznej projekcji holograficznej uwzględniający parametry widzenia