60 lat Mechatroniki

60_Mchtr

Szanowni P.T. Członkowie Społeczności Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

3.06.2022 r., odbyły  się uroczystości związane z 60-leciem powstania Wydziału Mechatroniki (dawniej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej). W Jubileuszu wziął udział Jego Magnificencja Prof. Krzysztof Zaremba oraz 4 Prorektorów: Prof. Mirosław Karpierz, Prof. Adam Woźniak, Prof. Jan Słyk, Prof. Robert Zalewski. Przybyło również 10 Dziekanów i 5 Prodziekanów z PW oraz Dyrektor CEZAMAT a także goście z zaprzyjaźnionych instytucji. 

Jubileusz stanowił okazją okazję do odnowienia więzi z Wydziałem oraz spotkania Absolwentów: uczestniczyło ponad 300  na ogólną liczbę  7111 osób. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości i zapewnienia jej godnego przebiegu. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich członków Komitetu Organizacyjnego z jego Przewodniczącym Prof. Sergiuszem Łuczakiem.

Gerard Cybulski

Dziekan Wydziału Mechatroniki

192A2242

GALERIA JUBILEUSZU 60-LECIA MECHATRONIKI

 

Z przyjemnością informujemy, że film prezentowany podczas obchodów jest już dostępny na kanale YT Wydziału. Dostępny jest także 6-minutowy "trailer" filmu - link

 

 

Skrzynka kontaktowa obchodów: jubileusz.mchtr@pw.edu.pl

 

Program obchodów Jubileuszu:

08.30-09.00 Msza św. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61)

09.15-10.00 Wizyty w Laboratoriach i spotkania w zakładach

10.00-11.00 Sympozjum Naukowe „Od Mechaniki Precyzyjnej do Mechatroniki” – tradycja i przyszłość. Prezentacje perspektyw rozwoju mechatroniki (Audytorium 11)

 • Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
 • Instytut Automatyki i Robotyki
 • Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

11.00-11.45 Prezentacja osiągnięć Studenckich Kół Naukowych (Audytorium 11)

11.45-12.45 Wizyty w laboratoriach i spotkania w Zakładach (cd.)

13.00-14.30 Oficjalna część obchodów jubileuszu 60-lecia utworzenia Wydziału Wydziału Mechatroniki (Audytorium 11)

 • Hymn
 • Okolicznościowe wystąpienie Dziekana Wydziału
 • Wystąpienie Rektora PW
 • Prezentacja historii Wydziału
 • Uczczenie osób zasłużonych dla Wydziału Mechaniki Precyzyjnej i Wydziału Mechatroniki
 • Wystąpienie Prezesa Koła Absolwentów
 • Wystąpienia zaproszonych Gości
 • Koncert muzyki klasycznej

15.00-18.00 Piknik (parking wydziałowy)

19.00 Spotkanie Jubileuszowe zorganizowane przez Klub Absolwentów Wydziału Mechaniki Precyzyjnej/Mechatroniki w Klubie Studenckim „Stodoła” (rejestracja na stronie).

Klauzula informacyjna związana z potwierdzeniem udziału w uroczystości

Klauzula informacyjna związana z promocją wydarzenia

 

 

Gratulacje

Gratulacje z okazji Jubileuszu!

Historia Wydziału

Historia Wydziału sięga roku 1916, kiedy to w nowo powstałej Politechnice Warszawskiej utworzony został Wydział Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Następnie pięć lat później jednostkę podzielono na dwa samodzielne wydziały: Wydział Mechaniczny oraz późniejszy Elektryczny. W 1953 roku na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym powstał Oddział Mechaniki Precyzyjnej, który w roku 1962 przekształcono w samodzielny Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Od 1996 roku Wydział funkcjonuje pod nazwą Wydziału Mechatroniki.

Przeczytaj więcej o historii Wydziału oraz o najważniejszych wydarzeniach, które miały na nim miejsce.

  

Obecne Władze Wydziału

 • Dziekan prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
 • Prodziekan ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Robert Sitnik
 • Prodziekan ds. studiów dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska
 • Prodziekan ds. studenckich dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni

Poczet Dziekanów Wydziału Mechatroniki

  

FS_210928_ARCH_3002

Instytuty Wydziału

Instytut Automatyki i Robotyki prowadzi działalność naukową w zakresie automatyzacji ciągłych i dyskretnych procesów przemysłowych, robotyki mobilnej i przemysłowej, diagnostyki procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych oraz inżynierii biomedycznej.

 • Zakład Automatyki i Diagnostyki Procesów Przemysłowych
 • Zakład Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki
 • Pracownia Mechaniki i Kontaminacji Płynów
 • Pracownia Diagnostyki i Automatyzacji Badań Maszyn
 • Pracownia Modelowania Geometrycznego

 

W Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej prowadzone są prace naukowo–badawcze z zakresu technologii mikrosystemów i precyzyjnych elementów elektronicznych, metrologii w tym systemów pomiarowych, masy, siły, elektrycznych, elektronicznych, badań magnetycznych, złożonych systemów pomiarowo-diagnostycznych dla rurociągów dalekosiężnych, metrologii współrzędnościowej, wymiarowej i mikro i makrogeometrii powierzchni tomografii przemysłowej, metod oraz aparatury do obrazowania struktur tkankowych, elektronicznych systemów sterowania, modelowania i analizy wybranych procesów oraz sygnałów biologicznych.

 • Zakładu Mikrotechnologii i Nanotechnologii
 • Zakładu Inżynierii Biomedycznej
 • Zakładu Elektroniki Medycznej i Przemysłowej
 • Zakład Metrologii Współrzędnościowej
 • Zakład Sensorów i Systemów Pomiarowych

 

FS_210928_ARCH_3003

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie modelowania i optymalizacji mechatronicznych urządzeń precyzyjnych, inteligentnych elektromechanicznych podzespołów napędowych małej mocy, zespołów pozycjonujących, wybranych zagadnień mechaniki i mikromechaniki, właściwości mechanicznych i trybologicznych materiałów w mikro- i nanoskali, badań miniaturowych węzłów tarcia, modelowania mikro- i nanodynamiki obiektów drgających, optycznych metod badań i kontroli obiektów w skali od nano do makro, budowy i badania aparatury optycznej i fotonicznej, technik obrazowania optycznego oraz metod przetwarzania danych 2D/3D/4D.

 • Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych
 • Zakład Inżynierii Fotonicznej
 • Zakład Mechaniki Stosowanej
 • Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej

Przeczytaj więcej o Instytutach Wydziału.

 

FS_210928_ARCH_3001

Koła naukowe

 • Koło naukowe Humanoid
 • Koło naukowe Aparatury Biomedycznej KNAB
 • Koło naukowe Biocybernetyki I Inżynierii Biomedycznej KNBiIB
 • Koło naukowe ROBOMATIC
 • Koło naukowe Zaawansowanych Technologii
 • Studencki Oddział SPIE Politechniki Warszawskiej
 • Koło naukowe Sensory Mechatroniczne "SENS"
 • Koło naukowe Projektowania i Konstrukcji Urządzeń Mechatronicznych PIK

Przeczytaj więcej o Kołach naukowych