Black Sea Science 2024

 Black Sea Science 2024

Narodowy Uniwersytet Techniczny w Odessie (ONUT) pod auspicjami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz międzynarodowej organizacji Black Sea Universities Network (BSUN) zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Studenckich Prac Naukowych Black Sea Science 2024 w kategorii "Informatyka, Automatyka i Robotyka". Celem konkursu jest rozszerzenie współpracy międzynarodowej wśród studentów. Udział w konkursie jest bezpłatny. Wzięcie udziału w konkursie uwarunkowane jest przygotowaniem i wysłaniem pracy w języku angielskim (nie więcej niż 15 stron). Deadline: 1 lutego 2024 r. Uczestnicy z najwyższymi wynikami zostaną zaproszeniu do zdalnej obrony swoich prac. Więcej