Dr Adamczyk Innowatorem Mazowsza

Dr Adamczyk Innowatorem Mazowsza

Gratulujemy dr. inż. Marcinowi Adamczykowi z naszego Wydziału, który otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego pt.: Innowatorzy Mazowsza. Wyróżniono rozprawę doktorską pt.: „Metoda kompensacji wpływu temperatury na odwzorowanie geometrii 3D z wykorzystaniem techniki oświetlenia strukturalnego”. Dr Adamczyk jest również laureatem konkursu FOTECH-2. Gratulacje!