Drzewo upamiętniające byłą Dziekan Wydziału Mechatroniki

Drzewo upamiętniające byłą Dziekan Wydziału Mechatroniki

W miniony weekend, chcąc upamiętnić byłą Dziekan Wydziału Mechatroniki, posadziliśmy na terenie Uczelni młodą robinię akacjową. Pragniemy w ten sposób dać wyraz pamięci o osobie, która nie tylko odznaczyła się na kartach nauki, ale i na stałe zagościła w sercach swoich współpracowników. 

Zasadzenie drzewa towarzyszy obchodom sesji naukowej poświęconej śp. prof. dr hab. Natalii Golnik. 

IMG_3483