ENHANCE Conversations

ENHANCE Conversations

Zapraszamy do udziału w ENHANCE Conversations - pierwszej publicznej debacie organizowanej przez konsorcjum ENHANCE. Wydarzenie odbędzie się zdalnie w dn. 15 czerwca br. w godz. 16:00 - 17:30. 

Eksperci podejmą próbę odpowiedzi na pytania: W jaki sposób postęp technologiczny i innowacje mogą pomóc społeczeństwom wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię i zmiany klimatyczne? W jaki sposób uczelnie techniczne mogą przyczynić się do zmian w swoim najbliższym otoczeniu i na poziomie europejskim? Jak powiązać innowacje technologiczne i społeczne? Paneliści: prof. Maja Göpel, prof. Asgeir Tomasgard, dr hab. Michal Zdziarski, Dima Yankova. Firma “Wheelstair”, którą reprezentuje dr hab. Michał Zdziarski, rozwijała się przy wsparciu Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Rezultatem inkubacji jest pierwsza wersja urządzenia, które w znaczący sposób podniesie komfort życia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.Rejestracja i sylwetki prelegentów na stronie.