ENHANCE: Learning Environments for Alpha Generation

ENHANCE: Learning Environments for Alpha Generation

Centrum Współpracy Międzynarodowej zaprasza pracowników i studentów PW na międzynarodowe warsztaty poświęcone tworzeniu innowacyjnych środowisk edukacyjnych sprzyjających uczeniu się, dostosowanych do potrzeb Pokolenia Alfa (to najmłodsze pokolenie i pierwsza generacja, która urodziła się w XXI wieku [2010–2025]). Prelegentami są pracownicy naukowi Politechniki w Walencji i Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu - uczelni partnerskich konsorcjum ENHANCE. Warsztaty odbędą się we wtorek 4 lipca 2023 r., w godz. 9.00 - 15.00, na platformie Webex, w j. angielskim.

Warsztaty stanowią doskonałą okazję do współpracy, wymiany wiedzy oraz dialogu na temat najnowszych osiągnięć i najlepszych praktyk w projektowaniu przestrzeni edukacyjnych i strategii mających na celu wychowanie następnego pokolenia uczniów i studentów, będącego całkowicie „na ty” z technologią (Digital Natives).

Warsztaty będą składać się z dwóch części:

CZĘŚĆ I, od 9.00 do 11.35 - OTWARTA DLA WSZYSTKICH - będzie składała się z serii krótkich wystąpień specjalistów w dziedzinie edukacji i nowych technologii – LINK (hasło: LEfAG!)

CZĘŚĆ II, od 12.00 do 15.00 - WARSZTAT GŁÓWNY - OBOWIĄZUJE REJESTRACJA. Część II została podzielona na 2 etapy, podczas których uczestnicy:

  1. będą pracować w grupach (3-6 osób) 
  2. będą omawiać zagadnienia związane z tematyką warsztatu z wykorzystaniem przygotowanych przez prowadzących narzędzi

Więcej informacji: TUTAJ.