Gender and Diversity in Science, Technology and Society

Gender and Diversity in Science, Technology and Society

W imieniu Centrum Współpracy Międzynarodowej PW i konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska, zapraszamy do szkoły letniej ENHANCE “Gender and Diversity in Science, Technology and Society" 2023, która odbędzie się w dniach 25-29 września 2023 r. na Politechnice w Berlinie. Szkoła Letnia umożliwia zdobycia 3, 4 lub 6 pkt. ECTS. Podczas zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i kompetencje niezbędne do zrozumienia mechanizmów tworzenia się nierówności płciowych i społecznych oraz dowiedzą się, na czym polega pozycjonowanie intersekcjonalne w nauce i technologii oraz jak mu przeciwdziałać. Rejestracja kończy się z dniem: 28 czerwca 2023.

Już 25 września 2023 r. w Berlinie rozpocznie się szkoła zimowa "Gender and Diversity in Science, Technology and Society", którą organizuje Politechnika w Berline oraz Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią (ZFIG) we współpracy z uczelniami konsorcjum ENHANCE w ramach programu Erasmus+ (Blended Intensive Programme).  Oferta Szkoły Letniej skierowana jest do studentek i studentów (z poziomu licencjatu, magisterium oraz osób na doktoracie) z kierunków planistycznych i technicznych, matematyki i informatyki oraz innych, którzy chcą zdobyć kompetencje w zakresie studiów nad nauką i technologią (STS). 

Szkoła letnia jest BEZPŁATNA.

 Obowiązuje rejestracja: TUTAJ.

Terminy Szkoły Letniej:

- pomiędzy 4-8 września 2023: 2 terminy po 1,5 godziny – spotkania wstępne
 - 25-29 września 2023: (Etap 1: +3 ECTS) – zajęcia w Berlinie. Przyjazd 25 września, wyjazd wieczorem 29 września lub 30 września
 - od końca września do połowy października 2023: (Etap 2: +1 ECTS) – prezentacje online
 - koniec listopada 2023: (Etap 3: +2 ECTS) – termin oddania pracy semestralnej

Za zaliczenie wszystkich 3 etapów można uzyskać 6 punktów ECTS.

Więcej informacji znajduje się: TUTAJ.