JĘZYK ANGIELSKI studia stacjonarne III semestr PODZIAŁ NA GRUPY 2018Z

JĘZYK ANGIELSKI  studia stacjonarne III semestr PODZIAŁ NA GRUPY 2018Z

Zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu B2 odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek).
Rozpoczęcie zajęć: 2.10.2018

Szczegółowe informacje na temat:

» terminów dyżurów Kierownictwa SJO PW
» terminów dyżurów mgr Anny Dąbrowskiej - Kierownik Zespołu Południe,
» organizacji zajęć z języków obcych,
» uznawanych certyfikatów,
» zapisów na inne języki niż angielski, można znaleźć na stronie www.sjo.pw.edu.pl

Podział na grupy 2018Z