JoVE i iThenticate

JoVE i iThenticate

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zaprasza do skorzystania z dostępu testowego do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments) oraz z programu antyplagiatowego iThenticate.

Politechnika Warszawska otrzymała testowy dostęp do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments). JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science.Dostęp testowy jest aktywny do 30 czerwca 2021 r. dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Więcej na ten temat na stronie Biblioteki Głównej.

Biblioteka Główna zaprasza również do skorzystania z programu antyplagiatowego iThenticate. Jest to projekt pilotażowy skierowany do pracowników/doktorantów prowadzących działalność naukową w Politechnice Warszawskiej.  Program umożliwia weryfikację oryginalności dokumentu (głównie anglojęzycznego) przed wysłaniem do redakcji w celu jego opublikowania, poprzez porównanie z otwartymi zasobami Internetu oraz z bazami danych indeksowanymi przez iThenticate. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl)Liczba kont jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły w aktualnościach na stronie Biblioteki Głównej.

Grafika