Konkurs Otwarte drzwi

Konkurs Otwarte drzwi

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii: 13 000zł, 11 000zł oraz 9 000zł, podobnie dla autorów prac magisterskich 7 000zł, 5 000zł, 4 000zł. Prace można składać w następujących kategoriach: rehabilitacja społeczna i zawodowa, rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami, dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, rehabilitacja medyczna. Termin składania prac: do 20 września 2023 r. Zapraszamy do udziału!

 Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu. Więcej informacji na stronie: otwartedrzwi.pfron.org.pl