Ludzie nauki

Ludzie nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło projekt #LudzieNauki. To portal, w którym każdy będzie mógł w łatwy sposób odnaleźć informacje o polskich naukowcach. Serwis zgromadzi w jednym miejscu dane o ponad 90 tys. polskich naukowców. Każdemu z nich zostanie założony profil, który będzie zasilany danymi o osiągnięciach, wykształceniu i zatrudnieniu, dostarczanymi przez uczelnie i inne instytucje naukowe. Za pośrednictwem systemu naukowcy będą m.in. otrzymywać powiadomienia o nowych konkursach i możliwościach zdobycia środków finansowych na badania. Naukowiec będzie mógł także wykorzystać swój profil przy wnioskowaniu o rządowe granty, nie musząc za każdym razem na nowo sprawozdawać swoich osiągnięć na potrzeby aplikacji.