MIDI 2023

MIDI 2023

Wydział Mechatroniki PW, jako patron honorowy wydarzenia, serdecznie zaprasza na Konferencję na temat inteligencji maszyn i interakcji cyfrowej (MIDI 2023). Organizatorem MIDI 2023 jest Narodowy Instytut Przetwarzania Informacji w Warszawie, który prowadzi badania w najbardziej inspirujących obszarach IT, takich jak sztuczna inteligencja, analiza tekstu semantycznego, interakcja człowiek-komputer i doświadczenie użytkownika. MIDI 2023 oferuje unikalną platformę dla naukowców na każdym etapie. Niezależnie od tego, czy jesteś ambitnym studentem, doktorantem czy postdocem, to Twoja szansa! Link do zgłoszeń.

Miejsce: Wydarzenie wirtualne

Ważne daty

Zgłaszanie referatów: 15 czerwca - 15 października 2023 r.
Decyzja o przyjęciu: 29 października 2023 r.
Gotowość: 12 listopada 2023 r.
Daty konferencji: 12 - 14 grudnia 2023 r.

WWWOdwiedź nowo uruchomioną stronę internetową o konferencji

Konferencja MIDI 2023 powraca już w grudniu!
Od 2013 roku Międzynarodowa Konferencja MIDI stanowi globalne forum prezentacji innowacyjnych narzędzi projektowych, metodologii, rozwiązań i nowatorskich podejść do integracji ludzi i inteligentnych technologii interaktywnych. W 2023 roku konferencja MIDI zostanie zorganizowana jako wydarzenie wirtualne ze zdalnym udziałem dla wszystkich uczestników.
Konferencja w 2023 roku będzie dostępna bezpłatnie, zarówno dla autorów prezentujących, jak i nieprezentujących. 
Podobnie jak w poprzednich latach, dwa najciekawsze referaty otrzymają nagrodę Best Paper Award w wysokości 500 EUR.
 
Cele konferencji MIDI
MIDI koncentruje się na zagadnieniach sztucznej inteligencji widzianej z perspektywy człowieka, niezależnie od tego, czy człowiek jest tu postrzegany jako jej potencjalny użytkownik czy twórca. Od 2020 roku zakres konferencji MIDI został rozszerzony o interakcje pomiędzy człowiekiem a "inteligentnymi" systemami opartymi na różnego rodzaju inteligencji maszynowej.

Sesje specjalne
W tym roku zapraszamy do udziału w trzech Sesjach Specjalnych!
Sesja Specjalna 1.
Tytuł: Exploring Interactions in Virtual Reality: Postępy, zastosowania i przyszłe kierunki.
Sesja Specjalna 2.
Tytuł: Securing the Future: Postępy w systemach cyberfizycznych i cyfrowych bliźniakach.
Sesja specjalna 3.
Tytuł: Postępy w cyfrowym zdrowiu: Wypełnianie luki między pacjentem a diagnozą.
Wprowadzenie w 2023 r. - Specjalne sesje panelowe poświęcone nowym technologiom
1. Aspekty ludzkie w badaniach przestrzeni kosmicznej
2. do ustalenia.

Zgłaszanie referatów, publikacja i indeksacja
Autorzy są zaproszeni do zgłaszania referatów za pośrednictwem strony internetowej konferencji od 15 czerwca do 15 października 2023 roku. Wszystkie zgłoszone referaty zostaną zrecenzowane przez co najmniej trzech niezależnych recenzentów z Komitetu Programowego MIDI. Wszystkie zgłoszenia powinny być dokonywane za pośrednictwem strony internetowej MIDI.
Referaty nadsyłane na konferencję powinny mieć objętość 6-8 stron (w formacie LNCS), a zaakceptowane referaty będą prezentowane w formie 5-10-minutowych prezentacji wideo.
Zgłoszenia muszą być oryginalne i nie powinny być wcześniej publikowane ani rozważane do publikacji podczas oceny na tę konferencję.
Materiały konferencyjne zostaną opublikowane we współpracy z wydawnictwem Springer w serii Lecture Notes in Networks and Systems. Książki z tej serii są indeksowane przez SCOPUS, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImago, a książki opublikowane w tej serii są zgłaszane do Web of Science.
Wszystkie zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane.
Materiały zostaną opublikowane około lipca 2024 roku.

Nagroda za najlepszy referat!
Państwowy Instytut Przetwarzania Informacji oraz Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych wspólnie ufundowały nagrodę im. Profesora Krzysztofa Maraska Best Paper Award, która zostanie przyznana DWÓM referatom, w wysokości 500 EUR za każdy nagrodzony referat!

Rejestracja
Do włączenia do materiałów konferencyjnych wymagana jest co najmniej jedna unikalna rejestracja na zgłoszenie.

Prowadzący

  • dr Cezary Biele, Państwowy Instytut Przetwarzania Informacji, Polska
  • profesor Janusz Kacprzyk, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Polska
  • dr Wiesław Kopeć, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Polska
  • dr Jakub Możaryn, Politechnika Warszawska, Polska
  • profesor Andrzej Romanowski, Politechnika Łódzka, Polska
  • profesor Marcin Sikorski, Politechnika Gdańska, Polska

Przewodniczący publikacji

  • dr inż. Jan W. Owsiński, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, Polska

Z niecierpliwością czekamy na Twoje zgłoszenie i powitanie Cię jako części MIDI 2023!