NCN SONATA 16 – konkurs na stanowiska studenta i doktoranta rozstrzygnięty

NCN SONATA 16 – konkurs na stanowiska studenta i doktoranta rozstrzygnięty

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej ogłosił nabór kandydatów do projektu NCN SONATA 16 pt. „[GaboScope] Numerycznie zaawansowana bezsoczewkowa mikroskopia Gabora do szybkiego bez-znacznikowego obrazowania dynamicznych żywych komórek w dużych objętościach pomiarowych”. Komisja konkursowa oceniła wszystkie zgłoszenia i po obradach wyłoniła zwycięzców.

Wszystkim aplikującym serdecznie dziękujemy za przesłanie zgłoszeń. Zwycięzcy drogą e-mailową zostaną poinformowani o dalszych krokach procedury konkursowej.

Doktorant - mgr inż. Bartosz Mirecki

Student - inż. Piotr Arcab 

Dr inż. Maciej Trusiak

Kierownik projektu